Miljøstyrelsen har udarbejdet de første spørgsmål og svar samt særlig BAT-tjekliste for korn- og foderstof

07-01-2022
BREF Industri

EU-Kommissionen har d. 4. december 2019 offentliggjort BAT-konklusioner for virksomheder, der producerer fødevarer, drikkevarer, mælk og foder.

BAT-konklusionerne for korn- og foderstof, som er en del af de samlede BAT-konklusioner for virksomheder, der producerer fødevarer, drikkevarer, mælk og foder, er som noget nyt omsat som standardvilkår i bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed (standardvilkårsbekendtgørelsen). Standardvilkårene skal bruges ved revurdering samt i forbindelse med afgørelser om miljøgodkendelse.

BAT-konklusionerne for korn- og foderstof er indarbejdet i standardvilkårsbekendtgørelsens bilag 1, afsnit 28. Samme vilkår er indsat i bilag 2, afsnit 28 A og bilag 3, afsnit 28 B, der træder i kraft hhv. d. 1. januar 2025 og d. 1. januar 2030.

Miljøstyrelsen har udarbejdet de første spørgsmål og svar om anvendelse af standardvilkår for korn- og foderstof. Der vil løbende komme flere spørgsmål og svar.

Miljøstyrelsen har yderligere som følge af, at BAT-konklusionerne for korn- og foderstofvirksomheder er omsat som standardvilkår i standardvilkårsbekendtgørelsen udarbejdet en særlig BAT-tjeklister for korn- og foderstofvirksomheder.

Du kan finde den særlige BAT-tjekliste for korn- og foderstof her

Du finder standardvilkårsbekendtgørelsen her

Du finder godkendelsesbekendtgørelsen her

Kontakt

Spørgsmål kan rettes til Obfuscated Email