Informationsbrev om vandløb, vådområder og lavbund - 14. januar 2022

14-01-2022
Vandmiljø

I dette nyhedsbrev, kan du læse sidste nyt om Klima-Lavbundsordningen.

Klima-Lavbundsordningen

Miljøstyrelsen har netop sendt vejledningen til Klima-Lavbundsordningen i høring. Høringen løber frem til 9. februar 2022, og kan findes på høringsportalen.

Miljøstyrelsen forventer, at åbne Klima-Lavbundsordningen for ansøgninger igen d. 1. marts 2022. Ansøgningsrunden forventes at være åben i to måneder.

Det primære formål med Miljøstyrelsens tilskudsordning til Klima-Lavbundsprojekter er udtag af kulstofrige lavbundsjorder med henblik på at reducere landbrugets drivhusgasudledning mest muligt. Tilskudsordningen kan søges af kommuner, lodsejere og fonde, og understøtter natur-, vandmiljø- og øvrige klimaformål. Læs meget mere om ordningen på www.mst.dk/lavbund.

I forbindelse med justeringen af prioriteringskriterierne i den nye vejledning, lancerer Miljøstyrelsen i starten af februar en ny screeningsportal - Klima-Lavbundskortet - som gør det let at finde egnede områder til udtagning under Klima-Lavbundsordningen. Mere information følger i den kommende tid.

 

For yderligere information kontakt Tilskud, Miljøstyrelsen

Informationsbrevet udsendes af Vandprojektgruppen i Miljøstyrelsens Tilskudsenhed. Besøg også vores sider under vandprojekter.