Indberetning af PRTR-data for kalenderåret 2021

17-01-2022
Industri

Husk at indberette PRTR-data for kalenderåret 2021.
Ifølge PRTR-bekendtgørelsen (Bekendtgørelse om et register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR)) er det snart tid til at indberette PRTR-data.

Bekendtgørelsen har følgende tidsfrister for virksomheder – der er omfattet af PRTR-indberetningskrav:

1. marts: Virksomheden indberetter PRTR-oplysninger på Virk.dk.

1. april: Tilsynsmyndigheden sender udtalelse uden bemærkninger til virksomheden via DMA og afslutter indberetningen på DMA.

ELLER: Tilsynsmyndigheden sender udtalelse med bemærkninger til virksomheden via DMA.

1. maj: Virksomheden færdiggør indberetningen på Virk.dk, hvis tilsynsmyndigheden har sendt udtalelse med bemærkninger.

1. juni: Tilsynsmyndigheden afslutter indberetningen via DMA, for indberetninger som er færdiggjort med frist senest 1. maj.

Bekendtgørelsen har følgende tidsfrister for visse større husdyrbrug – der er omfattet af PRTR-indberetningskrav:

1. sept: Husdyrbruget modtager en anmodning i E-boks om at verificere beregningen af husdyrbrugets ammoniakemission og eventuel information om husdyrbruget (udkast til PRTR-indberetning) på Virk.dk.

1. oktober: Husdyrbruget tilkendegiver på Virk.dk at der ikke er behov for ændring af PRTR-indberetningen

ELLER: Husdyrbruget kommer med forslag til korrektion eller supplering af PRTR-indberetningen på Virk.dk

15. oktober: Tilsynsmyndigheden sender udtalelse uden bemærkninger til husdyrbruget via DMA og afslutter indberetningen på DMA.

ELLER: Tilsynsmyndigheden sender udtalelse med bemærkninger til husdyrbruget via DMA.

1. nov.: Husdyrbruget færdiggør indberetningen på Virk.dk, hvis tilsynsmyndigheden har sendt udtalelse med bemærkninger.

15. nov.: Tilsynsmyndigheden afslutter indberetningen via DMA, for indberetninger som er færdiggjort med frist senest 1. november..

Hvordan får jeg mere at vide?

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan findes der yderligere oplysninger om PRTR.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:

Søren Frederik Andersen: mail: Obfuscated Email eller tlf. nr. +45 20 46 08 89

Hans Erling Jensen: mail: Obfuscated Email eller tlf. nr. +45 41 96 94 97

Gustav Kallan Lauritsen: mail: Obfuscated Email eller tlf. nr. +45 20 26 08 35