Årlig PL-regulering af gebyrer for pesticid og biocid ansøgninger

27-01-2022
Biocider Pesticider

Gebyrerne for ansøgning om godkendelse af pesticider og biocider er PL-reguleret fra hhv. 1/1-2022 og 6/1-2022.

I en nyhed af 26. januar 2022 fremgik det, at gebyrerne, der er forbundet med vurdering af ansøgninger om godkendelse af pesticider og biocider, var reguleret for at afspejle de faktiske omkostninger.

Dette er ikke korrekt, den korrekte ordlyd af nyheden er som følger;

Gebyrerne for sagsbehandling af ansøgninger om pesticid og biocid godkendelser er blevet justeret med den årlige PL-regulering jf. Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsens § 52. De nye pesticid takster er gældende fra 1. januar 2022, og de nye biocidtakster er gældende fra 6, januar 2022

Se de nye pesticid gebyrtakster her, og de nye biocid gebyrtakster kan ses her.