Tilskud til teknologi til PFAS-forureninger

16-02-2022
Jord Kemikalier Vandmiljø PFAS

I år har teknologiudviklingspuljen fuldt fokus på PFAS jordforureninger. Der er reserveret i alt tre millioner kroner til at udvikle nye løsninger. Puljen kan søge fra marts 2022.

Arkivfoto: Piqsels.com

Dette års teknologiprogram fokuserer udelukkende på udvikling og afprøvning af nye teknologier til oprensning af PFAS-forureninger i jord.

Projekterne kan omhandle afprøvning og implementering af nye og nyere oprydnings- og afværgeteknologier af såvel højteknologisk som lavteknologisk karakter.

Projekter på lokaliteter, hvor der allerede er foretaget forureningsundersøgelser for PFAS, vil blive prioriteret.

Forsvarsministeriet stiller deres arealer til rådighed i forhold til afprøvning og test af teknologier. For spørgsmål vedrørende Forsvarsministeriets arealer kontaktes Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse via: Obfuscated Email. Att.: Anne Mette Bräuner Lindof

Programmet vil blive udsendt omkring 1. marts 2022. Derefter er der ansøgningsfrist 1. maj 2022. Tilsagnene til de udvalgte projekter vil blive givet i slutningen af 1. halvår i 2022.

Projekterne skal ikke nødvendigvis afsluttes inden årets udgang, men kan løbe over flere år.

Der vil blive udsendt en nyhed, når ansøgningsprogrammet er klar, og det vil ligge tilgængeligt her 

For spørgsmål vedrørende dette års teknologiprogram kontaktes Miljøstyrelsen via Obfuscated Email Att. Maiken Lundstad Nielsen