Sjælden tangplante fundet ved Læsø

22-02-2022

Planten med navnet koralgaffel ligner en koral og bygger som noget helt usædvanligt kalk ind i cellerne.

Dykker på Sukkerrevet ved Læsø. Foto: Leif Stubkjær

Dykker Rune Frederiksen fik sig noget af en overraskelse, da han i sommers dykkede for Miljøstyrelsen på stenrevet med navnet Sukkerrevet nordøst for Læsø.

På omkring 10 meters vand fik han øje på noget, der lignede en kendt koralalge. Men denne var anderledes.

”Dykkerens fund er lidt af en biologisk sjældenhed i Danmark, for planten var af arten Jania rubens, med den danske navn, koralgaffel. En art der kun er fundet levende to gange før i danske farvande,” siger havbiolog Mie Kjær Høhne fra Miljøstyrelsen.

Koralgaffel gør noget, som næsten ingen andre planter gør. Den bygger kalk ind i sine celler. Derfor er koralgaffel stiv, og kan minde om koraller. Rigtige koraller er kolonier af små dyr.

Koralgaffel er kun registreret få gange i Danmark. I 1973 fandt man koralgaffel drevet i land under de første store miljøundersøgelser i Limfjorden. Koralgaffel er desuden fundet i enkelte eksemplarer på stenrev i 2017 ved Djursland og Samsø.

Sukkerrevet ved Læsø strækker sig nordpå fra Jegens Odde øst for Østerby. 


Foto af koralgaffel. 

Billedet nedenfor viser den almindelige koralalge, som er den lyserøde lave bevoksning på stenens sider. Koralalge er almindelig i Kattegat nord for bælterne, Limfjorden og Skagerrak.