Nyt indleveringssted for faldvildt på Frederiksberg

22-02-2022
Jagt og jagttegn

Døde dyr fundet i naturen kan nu indleveres til Københavns Universitet på Frederiksberg og Aalborg Universitets afdelinger i Aalborg og Esbjerg. DTU modtager ikke længere faldvildt.

Døde dyr, man finder i naturen, kan indleveres som faldvildt til nærmere undersøgelse. Foto: Colourbox

Døde dyr fundet i naturen er en vigtig kilde til viden om blandt andet spredning af smitsomme sygdomme i vildtbestandene. Derfor finansierer Miljøstyrelsen det såkaldte Faldvildtkonsortium, som hvert år modtager mere end 1000 dødfundne dyr indleveret af jægere og andre, der færdes i naturen.

Faldvildtkonsortiet er et samarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Aalborg Universitet. I 2021 har DTU imidlertid besluttet at nedlægge sine veterinær aktiviteter og modtager derfor ikke længere selv faldvildt. I stedet har DTU nu indgået en aftale med Aalborg Universitet og Københavns Universitet om at løser DTU´s opgaver i resten af kontraktperioden.

Obduktioner giver forskerne vigtig viden

Fremover kan dødfundne dyr derfor indleveres til Naturstyrelsens lokale enheder, til Aalborg Universitets afdelinger i henholdsvis Aalborg og Esbjerg eller til Københavns Universitet på Frederiksberg.

De indleverede dyr bliver obduceret af dyrlæger på de to universiteter, og deres helbredstilstand og dødsårsag bliver undersøgt. Resultaterne indgår derefter i overvågnings- og forskningsprogrammer, som skal sikre, at de smitsomme sygdomme ikke bliver spredt.

Alt indleveret faldvildt skal vedlægges en blanket, som findes på www.vildtsundhed.dk

Læs mere om faldvildt her

Læs den seneste faldvildtrapport her (2020)

Hvordan indleverer man et dødt dyr?

• Enhver borger kan indsende faldvildt til undersøgelse
• Husk præcise oplysninger om sygdomstegn, findested og dato samt dit navn og e-mail
• Vedlæg oplysningerne på den blanket, du henter på www.vildtsundhed.dk
• Dyret skal være forsvarligt indpakket
• Det koster ikke noget at få dyrene undersøgt, men du skal selv betale forsendelsen
• Når undersøgelsen er afsluttet, får du skriftlig besked om resultatet.

 

Indlevering af faldvildt

• Aalborg Universitet, Frederik Bajers Vej 7H, 9220 Aalborg Ø
• Aalborg Universitet, Niels Bohrs Vej 8, 6700 Esbjerg
• Københavns Universitet: Sektion for Patobiologi, sektionsstuen, Ridebanevej 3, 1870 Frederiksberg C
Naturstyrelsen lokalt  

Kontakt til indleveringsstederne

• Aalborg Universitet  i Aalborg og Esjberg: Obfuscated Email 
eller ring på tlf. 61967313.
• Københavns Universitet på Frederiksberg: Obfuscated Emaileller ring på tlf. 93509280
• Naturstyrelsen:
Telefonnumre på lokale enheder