Ny vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (drikkevandsvejledningen)

04-02-2022
Vand i hverdagen

Den nye vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg er netop blevet udgivet.

Hvor ofte skal vandforsyningerne teste drikkevandet, hvor og for hvad skal der tages vandprøver, og hvornår kan kommunerne dispensere fra kravene til drikkevandet?

Svar på det og meget mere kan man læse om i Miljøstyrelsens opdaterede vejledning om drikkevand, der nu træder i kraft. Vejledningen har været i høring fra 1. juli og frem til 27. august 2021. Miljøstyrelsen har gennemgået høringssvarene og har tilrettet vejledningen i lyset af høringssvarene.

Vejledningen udspringer af drikkevandsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg), der senest blev ændret i sommer, herunder særligt med nye regler for dispensation.

Vejledningen er opdateret med udgangspunkt i bekendtgørelsens nye §§ 16-21 om dispensation. Det er særligt kapitel 5 om påbud og kapitel 6 om dispensationer, der er nye.

Den ny vejledning er offentliggjort på Miljøstyrelsen hjemmeside og vil snarest blive gjort tilgængelig på www.retsinfo.dk.

Yderligere oplysninger:
Funktionsleder: Hans Peter Birk Hansen, 21996181, Obfuscated Email