Ny markedskortlægning for håndteringen af haveaffald

10-02-2022
Affald Industri Klimatilpasning Luft

Miljøstyrelsen har udgivet en ny rapport om haveaffald, der skal bidrage til mere viden om mængderne af haveaffald, samt afsætningsmuligheder og økonomiske aspekter heraf. Rapporten er en del af et større projekt om reduktion af drivhusgasudledninger fra håndteringen af haveaffald.

I lyset af det snarlige krav om særskilt indsamling af haveaffald fra husholdninger pr. 31. december 2023, er det projektets formål at sikre en fremtidig håndtering af haveaffald uden væsentlige udledninger af metan og lattergas. Samtidig skal næringsstoffer i haveaffaldet sikres og udnyttes til jordbrugsformål. Projektets analyse skal bruges til udarbejdelse af tiltag og anbefalinger til fremtidens håndtering af haveaffald, f.eks. nye standardvilkår eller nye teknologiløsninger til behandling.

 

I rapporten er viden og data indsamlet fra Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem og en række haveaffaldsbehandlingsanlæg gennem interviews. Resultaterne viser, at kun omkring 25 % af det neddelte haveaffald, i form af råkompost/finstof, reelt komposteres, mens resten udbringes på landbrugsjord eller i parker uden yderligere behandling.

 

Det blev fundet, at behandling og fremstillet slutprodukt er forskelligt mellem anlæggene, og de kommercielle forhold spiller bl.a. ind her. Faktorer som økonomi, geografi og afsætningsmuligheder har en effekt på, om anlæggene producerer kompost, finstof eller biomasse til forbrænding. Alle disse faktorer vil Miljøstyrelsen inddrage i de fremtidige overvejelser om nye tiltag og anbefalinger.

 

Du kan læse rapporten her.