Ny kampagne skal sætte skub i affaldssorteringen

02-02-2022
Affald

I flere og flere kommuner er borgerne godt i gang med den nye ensrettede affaldssortering, der skal sikre, at mere affald genbruges og genanvendes. Miljøstyrelsen har fået produceret kampagnemateriale, der skal understøtte sorteringen og informere forbrugere, kommuner og virksomheder.

Miljøstyrelsen lancerer i dag en ny hjemmeside og kampagnemateriale med information om, hvordan man sorterer sit affald og hvordan det bliver genanvendt.

Materialet skal underbygge udrulningen af den ensrettede affaldssortering, der betyder, at borgere på tværs af landets kommuner fremadrettet skal sortere deres affald i 10 affaldstyper: mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast-, mad- og drikkekarton, farligt affald og restaffald. Tekstilaffald skal tidligst sorteres fra midten af 2023.

Nogle fraktioner kan indsamles i beholdere med flere rum, og der vil også være mulighed for at indsamle enkelte fraktioner i samme rum med henblik på at sortere dem fra hinanden efterfølgende.

Fra udgangen af 2022 skal virksomheder også til at sortere den del af deres affald, der minder om borgernes, efter de samme retningslinjer.

Den nye ensrettede affaldsindsamling er allerede udrullet mange steder. Både i flere af landets kommuner og hos mange virksomheder.

Opbakning og ønske om mere information 

En ny undersøgelse, som Rambøll har lavet for Miljøstyrelsen, viser, at der er bred opbakning til den nye affaldssortering blandt danskerne. Fire ud af fem svarer, at de mener, at affaldssortering er nødvendigt for at passe på miljøet og klimaet. Samtidig svarer tre ud af fem, at de gerne vil vide mere om, hvad der sker med affaldet, efter det er sorteret.

- Formålet med kampagnen er at besvare de spørgsmål, der kan opstår, når den nye ensretning af affaldssorteringen rulles ud. Vi vil samtidig gerne forsøge at gøre sorteringen både let og overskuelig for både borgere, virksomheder og kommuner, fortæller kontorchef i Miljøstyrelsen Nina Espegård Hassel.

Materialet er udarbejdet så kommunerne og virksomheder kan tilpasse det ud fra deres behov og bruge det på deres egne kommunikationskanaler. Kampagnematerialet kan hentes på hjemmesiden affaldssorteringnytter.dk, hvor man også kan læse mere om formålet med kampagnen.

Fakta om ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”:

I 2020 blev et bredt flertal i Folketinget enige om ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”, som bl.a. omfatter strømlining af affaldssortering for borgere og virksomheder. Visionen er bl.a. en klimaneutral affaldssektor og aftalen indeholder initiativet til en reduktion på 0,7 mio. tons CO2 årligt i 2030 – eller hvad der svarer til at tage 280.000 benzin- og dieselbiler af vejene.