Ny hjemmeside gør det nemmere at finde egnede lavbundsjorde

03-02-2022
Landbrug

Miljøstyrelsen lancerer nyt brugervenligt online-værktøj og hjemmeside, som skal hjælpe lodsejere, kommuner og konsulenter, når de skal finde egnede arealer til lavbundsprojekter.

Med den nye hjemmeside klimalavbund.dk bliver det nu nemmere at udpege egnede arealer til udtagning under Klima-Lavbundsordningen.

Den nationale tilskudsordning til Klima-Lavbundsprojekter understøtter de politiske mål på klimaområdet ved at udtage kulstofrige jorder og genskabe naturlig hydrologi, så CO2-udledningen reduceres. Ordningen fokuserer også på at understøtte øvrige politiske mål inden for klima, natur og miljø.

Derfor indeholder Klima-Lavbundskortet også det nyudviklede potentialekort, som udpeger de arealer, som gennem Klima-Lavbundsordningen har størst potentiale til at opnå en betydelig CO2-reduktion, samtidig med, at de understøtter de øvrige politiske målsætninger, ved blandt andet at forbedre vandmiljøet og øge biodiversiteten.

”I KL er vi glade for lanceringen af Klima-Lavbundskortet. Kommunerne spiller en central rolle i udtagning af lavbundsjord. Derfor synes vi, det er positivt med et brugervenligt værktøj, som hjælper kommunerne i deres arbejde med planlægningen af Klima-Lavbundsprojekterne,” siger Sara Røpke, kontorchef hos KL, Center for Klima og Erhverv.

Klima-Lavbundskortet henvender sig både til private lodsejere og til planlægningsmedarbejdere i kommuner og Naturstyrelsen. Værktøjet guider brugeren gennem indtegning af projektareal og belyser mulige synergier og opmærksomhedspunkter inden for det indtegnede projektareal.

”Vi er super glade for at være nået i mål med dette ambitiøse projekt på kort tid. Miljøstyrelsen ønsker at understøtte den grønne omstilling gennem effektive digitale løsninger. Og Klima-Lavbundskortet er et rigtigt godt eksempel på, hvordan digitalisering kan bidrage til at øge både transparensen og brugervenligheden,” siger Lars Møller, vicedirektør i Miljøstyrelsen.

Klima-Lavbundskortet er udviklet i tæt samarbejde med Danmarks Miljøportal som led i et fælles projekt med Landbrugsstyrelsen.

Klima-Lavbundsordningen forventes at åbne for nye ansøgninger primo marts.

Yderligere oplysninger:

Bettina Helle Jensen, kontorchef i Tilskud, mobil: 41 39 24 04 og mail: Obfuscated Email