Informationsbrev om vandløb, vådområder og lavbund

15-02-2022
Vandmiljø

Miljøstyrelsen inviterer i samarbejde med Landbrugsstyrelsen til temadag og informationsmøde om udtagningsordninger i Odense d. 9. marts. Tilmelding er i år åben for kommuner, konsulenter, rådgivere og private lodsejere. Læs mere om temadagen og tilmeld dig allerede i dag.

Invitation til temadag om udtagningsordninger.

For yderligere information kontakt Tilskud, Miljøstyrelsen

Informationsbrevet udsendes af Vandprojektgruppen i Miljøstyrelsens Tilskudsenhed. Besøg også vores sider under vandprojekter.