Informationsbrev om vandløb, vådområder og lavbund 22.02.2022

22-02-2022
Vandmiljø

Opdatering af tilmelding til Temadag om udtagningsordninger. Først til mølle, med deltagerbegrænsning på 200 deltagere.

Temadag om udtagningsordninger

Miljøstyrelsen inviterer i samarbejde med Landbrugsstyrelsen til temadag og informationsmøde om udtagningsordninger i Odense d. 9. marts.

 

Tilmelding er i år åben for kommuner, Naturstyrelsen, konsulenter, rådgivere og private lodsejere.

 

På temadagen kan du få præsenteret de forskellige udtagningsordninger, og der vil være mulighed for at høre om den nye Klimaskovfond, samt Naturstyrelsens arbejde med udtagning af lavbundsjord. Der vil I løbet af dagen bl.a. være oplæg fra Miljøstyrelsen om håndteringen af fosfor ved udtagning af landbrugsjord og Landbrugsstyrelsen vil fortælle om de nye engangskompensationer i de EU-finansieret udtagningsordninger.

 

Temadagen afholdes på Odeon i Odense. Odeon ligger i gåafstand fra stationen, alternativt er der mulighed for parkering i parkeringskælder.

 

Foreløbigt program

9:30-10:00 – Registrering og morgenmad

10:00-10:30 – Fælles velkomst

10:30-12:00 – Fælles oplæg og information om udtagningsordningerne

12:00-13:00 – Frokost

13:00-14:45 – Temasessioner

14:45-15:15 – Kaffe og kage

15:15-15:45 – Fælles oplæg om engangskompensation

15:45-16:00 - Afrunding og tak for i dag

 

Tilmelding til informationsmødet sker pr. mail til Obfuscated Email Der er en deltagerbegrænsning på 200 deltagere. Pladser tildeles efter tilmeldingstidspunkt.

For yderligere information kontakt Tilskud, Miljøstyrelsen

Informationsbrevet udsendes af Vandprojektgruppen i Miljøstyrelsens Tilskudsenhed. Besøg også vores sider under vandprojekter.