Informationsbrev om vandløb, vådområder og lavbund 21.02.2022

21-02-2022
Vandmiljø

Påmindelse om at Temadag om udtagningsordninger er rundt om hjørnet og tilmeldingen i år er åben for kommuner, Naturstyrelsen, konsulenter, rådgivere og private lodsejere.
Derudover får kommuner og NST ny mulighed for at ansøge om multifunktionel jordfordeling.

Temadag om udtagningsordninger

Miljøstyrelsen inviterer i samarbejde med Landbrugsstyrelsen til temadag og informationsmøde om udtagningsordninger i Odense d. 9. marts. 

Læs mere om temadagen og tilmeld dig allerede i dag.

Invitation til temadag om udtagningsordninger.

Multifunktionel jordfordeling

Landets kommuner og Naturstyrelsen får en ny mulighed for at søge om multifunktionel jordfordeling i 2022, der gavner både klima, miljø og landbrug og øger borgernes mulighed for at nyde naturen.

Læs Landbrugsstyrelsens ordning om multifunktionel jordfordeling

Første ansøgningsrunde til ordningen i 2022 åbner d. 15. marts til og med 30. april 2022.

Hør om mulighederne for multifunktionel jordfordeling, få gode råd til ansøgningen og stil spørgsmål til en kommune, der allerede har søsat et multifunktionelt projekt. Mødet bliver afholdt via Skype 7. marts 2022 kl. 9:30-11:00.

Læs mere om mødet på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

 

For yderligere information kontakt Tilskud, Miljøstyrelsen

Informationsbrevet udsendes af Vandprojektgruppen i Miljøstyrelsens Tilskudsenhed. Besøg også vores sider under vandprojekter.