Informationsbrev om vandløb, vådområder og lavbund 1. februar 2022

01-02-2022
Vandmiljø

I dette informationsbrev kan du læse om ordningerne Opkøb af dambrug, Arkæologiske undersøgelser og Uforudsete udgifter

Ordningerne om tilskud til Opkøb af dambrug, Arkæologiske undersøgelser og Uforudsete udgifter fortsætter i 2022

 

Ordningerne om tilskud til Opkøb af dambrug, Arkæologiske undersøgelser og Uforudsete udgifter fortsætter i årene 2022 til 2027. Vilkårene for at få tilskud fra ordningerne er uændrede i forhold til de tidligere år.

 

Ordningen om tilskud til Opkøb af dambrug forventes at åbne den 1. marts 2022 og lukke den 1. maj 2022. Ordningerne om tilskud til Arkæologiske undersøgelser og Uforudsete udgifter vil være åbne for ansøgninger hele året.

 

Ansøgningsskemaer, vejledninger mv. for ordningerne vil snarest blive opdateret og kan ses på www.vandprojekter.dk

For yderligere information kontakt Tilskud, Miljøstyrelsen

Informationsbrevet udsendes af Vandprojektgruppen i Miljøstyrelsens Tilskudsenhed. Besøg også vores sider under vandprojekter.