Informationsbrev om vandløb, vådområder og lavbund 03-02-2022

03-02-2022
Vandmiljø

Informationsbrev vedrørende ny erstatningsvejledning.

Ændringer af erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering

Ny erstatningsvejledning samt bilag er offentliggjort den 1. februar 2022. Der er udelukkende sket en ændring af afsnit 9 vedrørende udbetaling af tilskud. Ændringen skyldes, at tilskud til 10 års driftsudgifter, i forbindelse med ændring af vandindtaget ved dambrug i drift, ikke længere vil blive udbetalt som ét samlet beløb. Fremadrette vil tilskud til driftsudgifter (herunder service og vedligehold) blive udbetalt for et år ad gangen. Yderligere vil det fremadrettet være et krav, at der sammen med udbetalingsanmodning fremsendes en tro- og loveerklæring, hvor dambrugets ejer har skrevet under på, at dambruget er i drift.


Erstatningsvejledning, ansøgningsskema samt bilag kan findes her  (Erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering)  

For yderligere information kontakt Tilskud, Miljøstyrelsen

Informationsbrevet udsendes af Vandprojektgruppen i Miljøstyrelsens Tilskudsenhed. Besøg også vores sider under vandprojekter.