Foreslå kandidater til Nordisk Råds miljøpris 2022

10-02-2022

Temaet for konkurrencen er i år ”naturbaserede løsninger”. Alle kan foreslå kandidater frem til 10. maj.

Arkivfoto: Miljøstyrelsen

Fra i dag kan alle indstille kandidater til Nordisk Råds miljøpris 2022. Årets tema er: Naturbaserede løsninger – et alsidigt svar på samfundets store udfordringer.

Miljøstyrelsen er formand for den danske priskomité.

- Tabet af biodiversitet og dets skadelige virkninger på menneskers sundhed og velvære bliver stadigt tydeligere. Det er åbenlyst, at der er et stigende behov for løsninger med naturen i centrum. Med årets tema ønsker vi at sætte fokus på alle de gode eksempler og initiativer rundt om i Norden. På den måde kan vi dele god praksis og inspirere til at endnu flere tænker i naturbaserede løsninger, siger Sauli Rouhinen, formand for bedømmelseskomitéen for Nordisk råds miljøpris.

Nordisk Råds miljøpris er på 300.000 danske kroner, og man kan både indstille personer, virksomheder og organisationer. Tidsfristen for indstillinger er 10. maj 2022.

Indstil en kandidat til Nordisk Råds miljøpris 2022 her 

Fakta: Tidligere vindere:

2021 Den Store klimadatabase af Tænketanken Concito, Danmark

2020 Jens-Kjeld Jensen, Færøerne

2019 Greta Thunberg (Thunberg valgte at takke nej til prisen), Sverige 

2018 Naturressourcerådet i Attu, Vestgrønland, Grønland

Nordisk Råds miljøpris blev uddelt første gang i 1995 og har til formål at styrke bevidstheden om miljøarbejdet i Norden.

 

Læs mere om årets tema: Naturbaserede løsninger

Naturen er en grundlæggende forudsætning for al menneskelig aktivitet. På den måde er vores skove, det åbne land, parker, have og andre økosystemer knyttet til global opvarmning, energiforsyning, vandforsyning, fødevareproduktion, byplanlægning og sundhed.

At beskytte, bevare og styrke naturen er i miljødebatten ofte blevet set som en udfordring med en social eller økonomisk slagside, men sådan behøver det slet ikke at være. Corona-pandemien, der begyndte i 2020, har for eksempel øget bevidstheden om vigtigheden af adgangen til naturen og ​​biodiversitet for menneskets trivsel og velvære.

Temaet for Nordisk Råds Miljøpris 2022 er naturbaserede løsninger. Med dette tema ønsker vi at gøre opmærksom på, at natur og naturforvaltning kan bidrage med alsidige løsninger på biodiversitets- og klimakrisen, men også sikre effektiv klimatilpasning i bymiljøer og samtidig øge menneskers sundhed og trivsel.

Formålet med naturbaserede løsninger varierer naturligvis inden for forskellige lande, regioner og projekter, men indholdet er altid afhængig af eller inspireret af naturen. Et eksempel er tiltag, der efterligner naturens form, strukturer eller processer i fremstillingen af ​​klimasmarte og genanvendelige materialer. Et andet er "rewilding", som handler om at genindføre flora og fauna, der ikke længere findes naturligt i et bestemt område, samt at lade naturen passe sig selv, så naturlige processer kan forme land og hav, reparere beskadigede økosystemer og genoprette udpinte landskaber. I byer kan naturbaserede løsninger hjælpe med at regulere varme, reducere støj samt rense spildevand, optage regnvand og skybrudssikre beboelsesområder. Samtidig kan grønne og bæredygtige bymiljøer øge trivslen ligesom kontakt med forskellige naturtyper kan styrke menneskers immunforsvar og beskytte mod sygdomme, sænke blodtrykket og understøtte mental sundhed.

Naturbaserede løsninger styrker derfor ikke alene miljøet og biodiversiteten, men kan også planlægges, så der skabes social, kulturel og økonomisk værdi.

Naturbaserede løsninger understøtter FN’s klimamål nr. 14 og 15, som handler om livet i havet og livet på land. Gennem naturbaserede løsninger kan du understøtte de mål, der er relateret til f.eks. sundhed og trivsel (3), rent vand og sanitet (6), industri, innovation og infrastruktur (9), bæredygtige byer og lokalsamfund (11) og klimaindsats (13). Udvikling af naturbaserede løsninger er et af de områder, som Nordisk Ministerråd har prioriteret i sin vision for et grønt Norden.