Datasættet ”Status på BNBO” på Danmarks Arealinformation er nu opdateret, så det følger gældende udpegningsbekendtgørelse

21-02-2022

Som følge af, at en ny bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer trådte i kraft 1. januar 2022, har Miljøstyrelsen opdateret datasættet ”Status på BNBO” på Danmarks Arealinformation, så det følger gældende bekendtgørelse.

Kommunerne skal senest 1. oktober 2022 have vurderet og indberettet status for alle BNBO udpeget med bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer. Status for kommunernes risikovurderinger indberettes i datasættet ”Status på BNBO” på Danmarks Arealinformation. Med ikrafttrædelsen af en ny bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 1. januar 2022, har Miljøstyrelsen nu opdateret datasættet ”Status på BNBO”, så det følger gældende bekendtgørelse. Dette er dermed sidste opdatering af datasættet ”Status på BNBO” inden der evalueres på kommunernes opgave med at gennemgå og indberette BNBO. Kommunerne er dog kun forpligtiget til at indberette en statusopgørelse én gang pr. boring, hvilket betyder, at allerede indberettet statusopgørelser for justeret BNBO ligeledes vil indgå i den endelige evaluering af kommunernes opgave.