Buejægerne skal hurtigt indberette stort hjortevildt

16-02-2022
Jagt og jagttegn

Forsøget med buejagt på det store hjortevildt skal evalueres, og Miljøstyrelsen opfordrer buejægerne til hurtigst muligt at indberette alle bueskud til krondyr, dådyr og sika i jagtsæsonen 2021/22.

Evalueringen af forsøget med buejagt på de store hjortearter skal ligge til grund for en eventuel ny lovgivning på området. Foto: Miljøstyrelsen

Forsøget med buejagt på stort hjortevildt, som blev sat i gang i 2018, slutter ved udgangen af denne jagt-sæson den 31. august 2022. Alligevel opfordrer Miljøstyrelsen alle buejægere til allerede nu at indberette sæsonens bueskud til kron-, då-, og sikavildt.

”Formelt har man mulighed for at vente med indberetningen til udgangen af august, men jo før man får det gjort, jo flere detaljer kan man huske, og jo mere anvendelig bliver indberetningen. Hvis vi hurtigt får data nok, vil vi gå i gang med evalueringen allerede først i april,” siger fuldmægtig i Miljøstyrelsen, Ejgil E. Andersen.

DCE skal evaluere forsøget

Miljøstyrelsen opfordrer desuden buejægerne til også at indberette hjortevildt, de har skudt eller anskudt i forsøgets foregående tre sæsoner, hvis det ikke allerede er sket. Indberetningerne er vigtige for evalueringen af forsøget.

DCE – Aarhus Universitet skal står for evalueringen, og evalueringsrapporten vil ligge til grund for miljøministerens endelige beslutning om fremtiden for buejagt på det store hjortevildt.

Ejgil E. Andersen understreger, at denne indberetning ikke skal forveksles med den til vildtudbyttestatistikken, som man naturligvis også skal huske. Den aktuelle indberetning vedrører udelukkende forsøget.

Læs mere om præcis hvordan du indberetter udbytte ved buejagt

DCE´s foreløbige evaluering af førsøg med buejagt på stort hjortevildt