Miljøstyrelsen fremlægger strategi for styrkelse af Cybersikkerheden i Vandsektoren

20-12-2022
Vand i hverdagen

Miljøstyrelsen præsenterer i dag en ny cyber- og informationssikkerhedsstrategi for vandsektoren. Strategien skal forstærke og udbygge vandsektorens modstandsdygtighed over for cybertrusler.

Danmark står over for et forandret sikkerhedspolitisk landskab, hvor vores kritiske infrastruktur over en bred kam er udsat for cybertrusler. På den baggrund lancerede regeringen den 15. december 2021 en ny National strategi for cyber- og informationssikkerhed 2022-2024 for at styrke indsatsen over for digitale trusler som helhed. Strategien indeholder fire målsætninger:

 

1. Robust beskyttelse af samfundsvigtige funktioner

2. Øget kompetenceniveau og ledelsesforankring

3. Styrkelse af det offentligt-private samarbejde

4. Aktiv deltagelse i den internationale kamp mod cybertruslen

 

Som led i udmøntningen af den nationale strategi har Miljøstyrelsen udarbejdet en strategi for cyber- og informationssikkerhed i vandsektoren i samarbejde med interessenter fra den danske vandsektor. Det er denne strategi, Miljøstyrelsen i dag lancerer.

 

Som en væsentlig del af strategien vil Miljøstyrelsen oprette en Decentral enhed for Cyber- og informationssikkerhed for vandsektoren (DCIS). Enheden vil være funktionel fra 1. januar 2023 og vil kunne kontaktes i åbningstiden i tilfælde af cyberhændelser, der vedrører vandsektoren, med henblik på at koordinere information mellem sektoren og Center for Cybersikkerhed.

 

Mail: Obfuscated Email

Telefon: +45 6136 9725

Åbningstid 8-16 på hverdage.

 

Læs Strategi for cyber- og informationssikkerhed i vandsektoren 2023-2025