Produktionsvolumen bliver obligatorisk at indberette til PRTR registeret

21-12-2022
Industri

Produktionsvolumen har hidtil været valgfrit at indberette. Fremover skal PRTR-indberetningspligtige virksomheder forberede sig på tillige at indberette produktionsvolumen sammen med øvrige data, hvilket skal ske første gang for kalenderåret 2023 med deadline 1. marts 2024.

Indberetning af produktionsvolumen for PRTR-pligtige husdyrbrug sker med udgangspunkt i Miljøstyrelsens særskilte fremsendelse af udkast til de enkelte husdyrbrug, og indberetningsfristen er her 1. oktober hvert år.

Den indberettede produktionsvolumen vil ikke blive offentlig tilgængelig. Virksomhedens produktionsvolumen vil derfor kun være synlig for virksomheden og for myndighederne.

Data om produktionsvolumen omfatter alle brugbare output fra en virksomhed. Dette vil sige summen af output henover et kalenderår fra solgte produkter, produkter opbevaret på virksomheden og produkter brugt på virksomheden med henblik på videre forarbejdning. Output der enten er blevet ødelagt, forkastet eller er uspecificeret, er ikke omfattet af indberetningen af produktionsvolumen.

Indberetningen skal indeholde data om, størrelsen på produktionsvolumen tilknyttet virksomhedens aktivitet samt eventuelle kommentarer.

Produktionsvolumen skal indberettes på virksomhedsniveau, dvs. for den enkelte produktionsvirksomhed.

Indberetning for industrivirksomheder skal som hidtil ske via virk.dk. Miljøstyrelsen vil opdatere PRTR indberetningsmodulet, således at der vil kunne vælges de relevante enheder for produktionsvolumen.

Yderligere information:

Definitioner af forskellige typer af produktionsvolumen samt enheder tilhørende de enkelte virksomhedsaktiviteter kan findes i Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/142 af 31. januar 2022.

Eventuelle spørgsmål kan sendes til Obfuscated Email