Offentlig høring om ændring af klassificering for 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (IPBC)

19-12-2022
Biocider

Offentlig høring om forslåede ændringer til klassifikation og mærkning af 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (IPBC) i henhold til CLP forordningen

ECHA har påbegyndt en offentlig høring angående aktivstoffet 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (IPBC). Høringen omhandler forslag til ændring af den nuværende harmoniserede klassificering af IPBC under CLP forordningen (EF nr. 1272/2008) og vedrører stoffets klassificering for akut inhalationstoksicitet og kronisk akvatisktoksicitet. IPBC anvendes som biocid, og er godkendt under biocidforordning (EU nr. 528/2012) som konserveringsmiddel for produkter under opbevaring (produkttype (PT) 6), i træbeskyttelsesmidler (PT 8) og i konserveringsmidler til væsker, der anvendes ved bearbejdning eller skæring af metaller (PT 13). IPBC bruges også som konserveringsmiddel i kosmetik, i produkter til personlig pleje samt parfume og dufte. ECHA indsamler kommentarer og information angående de foreslåede ændringer. Høringen og dermed muligheden for at indgive kommentarer og evt. relevant information løber indtil den 17. februar 2023.

 

Mere information om denne høring er tilgængelig på ECHAs hjemmeside.