Høring af ny bekendtgørelse om udpegning drikkevandsressourcer

20-12-2022

Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer sat i gang den 19. december 2022. Høringsfristen er den 20. februar 2023.

Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer er igangsat den 19. december 2022, og løber frem til den 20 februar 2023. Bekendtgørelsen i høring vil erstatte bekendtgørelse nr. 2071 af 11. november 2021 om udpegning af drikkevandsressourcer. Bekendtgørelsen er opdateret med de nyeste områdeafgrænsninger. De kommuner, der er foretaget ændringer i, fremgår af listen over berørte kommuner. Listen samt øvrigt høringsmateriale findes på høringsportalen. Områdeafgrænsninger i høring fremgår af MiljøGIS.