Forsøg med buejagt på det store hjortevildt evalueret

22-12-2022
Jagt og jagttegn

Hjorte skudt med bue og pil løber længere, før de dør, end hjorte skudt med riffel. Men måske er døden mere skånsom. Det viser evalueringen af fire års forsøg med buejagt på det store hjortevildt.

Fra 2018 til 2022 var det på forsøgsbasis tilladt at skyde kron,- då- og sikavildt med bue og pil. Forsøget er nu evalueret. Foto: DCE

Læs rapporten her

Fire års forsøg med buejagt på det store hjortevildt er nu blevet evalueret af DCE - Aarhus Universitet på bestilling af Miljøstyrelsen.

Evalueringsrapporten ”Effektiviteten af buejagt – opfølgende undersøgelser,” som netop er blevet offentliggjort, er den hidtil mest omfattende og systematiske undersøgelse af buejagt på større hjortevildt i Danmark.

Den bygger på 104 buejægeres indberetning af data for 282 krondyr, dådyr og sika skudt med bue og pil i perioden 2018-2022.

Større flugtafstand – måske mindre smerte

Den væsentligste konklusion i rapporten er, at flugtafstanden for hjortevildt skudt ved buejagt er længere end ved riffeljagt. Det vil sige, at dyrene løber længere, fra de bliver skudt, til de falder om, og denne afstand bliver større, jo større dyret er.

Data fra Schweissregisteret, som også indgår i rapporten, tyder desuden på, at det også er sværere for en schweisshund at finde et dyr, som er påskudt med bue, sammenlignet med et, der er påskudt med riffel.

Til gengæld får dyr skudt med bue og pil muligvis en mere skånsom død. Forskerne bag rapporten har ikke grundlag for at vurdere dette på baggrund af data fra forsøgsperioden, men de er dykket ned i faglitteraturen og vurderer på den baggrund, at det er sandsynligt.

I rapporten indgår også en faglig vurdering fra retsmediciner Peter Juel Thiis Knudsen, som er vicestatsobducent ved Syddansk Universitet. Han vurderer på den ene side, at det tager lidt længere tid at dø af et pileskud i forhold til et riffelskud, men antager på den anden side, at selve pileskuddet påfører mindre smerte.

Vildtforvaltningsrådet diskuterer sagen

Buejagt på det store hjortevildt er forbudt i Danmark, men i den fireårige periode var det tilladt på forsøgsbasis. Formålet med forsøgsordningen var at undersøge, om det kan være relevant at ændre loven, så buejagt på det store hjortevildt bliver tilladt.

Vildtforvaltningsrådet vil diskutere spørgsmålet på baggrund af rapporten ved det første møde i rådet 2023 og komme med en indstilling til den nye miljøminister. Ministeren vil derefter tage stilling til, om buejagt på det store hjortevildt i fremtiden skal være lovlig i Danmark.

.