Sælturister skal tage hensyn til sælernes behov

29-08-2022
Natur

Sælsafari er en populær aktivitet for friluftsturister langs de danske kyster. Derfor opstiller Miljøstyrelsen nu retningslinjer for sælvenlig turisme.

Vær opmærksom på sælernes adfærd på stranden. Er de optagede af hinanden eller ligger og hviler, så er du i passende afstand. Foto Colourbox

Guidelines for kommerciel sælturisme

Sejlture til sandbanker, hvor sælerne slikker sol er blevet en populær turistaktivitet ikke mindst i Vadehavet, hvor der lever omkring 35.000 spættede sæler.

Men sælerne har brug for fred og ro til hvile og til yngelpleje. Derfor har Miljøstyrelsen nu udarbejdet et sæt frivillige retningslinjer til arrangørerne af sælsafari ved de danske kyster. Formålet er at sikre, at turisme og hensynet til de danske sælbestande kan gå hånd i hånd.

Enighed om retningslinjer

Retningslinjerne er ikke lov, men anbefalinger, understreger Nynne Lemming fra Miljøstyrelsens artsteam.

”Vi har udviklet anbefalingerne i samarbejde med bl.a. de kommercielle operatører, som jævnligt kommer med deres turgæster i områder, hvor turismen kan påvirke sælerne negativt,” siger hun.

”Men i store træk, er det de samme regler, man bør følge, hvis man er individuel sælturist.”

Regler for sælvenlig adfærd

Sælers behov for ro og hvile varierer over året. I perioder med unger eller fældning stiger behovet for ro og hvile, hvorfor forstyrrelser bør minimeres.

Næsten alle sælernes store hvilepladser ligger i Natura 2000-områder med sæler på udpegningsgrundlaget. Det betyder, at aktivitet i områderne skal være forenelig med opfyldelse af sælernes behov og sikre, at de har fred til at hvile sig og til yngelpleje.

Som individuel sæl-turist, er det derfor en god ide at overholde de samme regler, som Miljøstyrelsen anbefaler for sælsafari-grupperne.

Sådan bliver du en sælvenlig turist

 • Vær meget opmærksom på sælernes adfærd, når du nærmer dig – reagerer sælerne på dig, er du for tæt på!
 • Gå aldrig i land på sælers hvilepladser fra vandsiden
 • Opsøg kun hvilepladsen i dagslys
 • Sænk farten til max 5 knob, hvis du nærmer dig i båd
 • Sejl kun langs gruppen af hvilende sæler – aldrig imod
 • Undgå høje og pludselige lyde omkring dyrene
 • Benyt både og køretøjer, der støjer mindst muligt
 • Giv aldrig sælerne foder
 • Rør ikke ved sælerne
 • Lad dine kæledyr blive hjemme. Især bør hunde undgås tæt på sæler
 • Følg aldrig efter sæler for at svømme med dem.