EU-projekt om resistens mod ukrudtsmidler i rajgræs

31-08-2022
Landbrug Pesticider

Et stort europæisk samfinansieret projekt har undersøgt den begyndende resistens mod ukrudtsmidler i rajgræs med det mål at klarlægge genetikken, udbredelsen, håndteringen og forebyggelsen.

Forskere fra Danmark har sammen med forskere fra Italien og Grækenland gennemført et EU-forskningsprojekt om forekomsten af resistens mod pesticider hos to ukrudtsarter. Projektet var delvist finansieret af Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddelforskningsprogram. I projektets slutrapport beskrives, at de to ukrudtsarter alm. rajgræs og italiensk rajgræs på flere lokaliteter i bl.a. Danmark har udviklet modstandsdygtighed over for nogle af de ukrudtsmidler, der anvendes til at bekæmpe dem.

Anvendelsen af ukrudtsmidler mod rajgræs har i en længere periode været anvendt i Italien og Grækenland end i Danmark, da vintersædsdyrkning har været mere udbredt i Sydeuropa end i Danmark.

I Italien og Grækenland har projektet dokumenteret, at der er typer af rajgræs, der er modstandsdygtige overfor glyphosat-ukrudtsmidler. Derimod er glyphosat-resistent rajgræs ikke fundet i Danmark.

 Samarbejdet mellem Italien, Grækenland og Danmark om, hvordan resistens mod ukrudtsmidler kan forebygges og håndteres, har resulteret i beskrivelser af muligheder for bedre og hurtigere påvisning af de resistente ukrudtsplanter vha. molekylærbiologiske analyser. Derudover er der specifikt for de enkelte lande udarbejdet forslag til handlingsplaner, som kan begrænse udbredelsen af rajgræs som ukrudt. I den danske handlingsplan indgår bl.a., at der ved pesticidbehandlinger veksles mellem forskellige typer af ukrudtsmidler, ændringer i sædskiftet og større anvendelse af mekanisk ukrudtsbekæmpelse. Hvis sådanne tiltag implementeres, vil de bidrage til at sikre mulighed for forsat udbredt dyrkning af vinterhvede, idet de vil begrænse udfordringerne med rajgræs som et ukrudtsproblem.

Miljøstyrelsen har i en årrække haft fokus på at iværksætte tiltag vedr. IPM (integreret plantebeskyttelse) der bl.a. skal modvirke øget udbredelse af resistent ukrudt. Det er senest sket som led i Pesticidstrategi 2017-2021. Også i forbindelse med gennemførelse af projekter under den nye Sprøjtemiddelstrategi 2022-2026 vil Miljøstyrelsen sætte fokus på at modvirke øget udvikling af resistens.

 Læs hele rapporten her.