Ændring af pesticidafgiften – lovforslag i høring

02-08-2022
Pesticider

Skatteministeriet har sendt lovforslag om ændring af afgift på bekæmpelsesmidler i offentlig høring med høringsfrist torsdag den 18. august. Forslaget medfører en reduktion i basisafgiften og en forøgelse af belastningsafgiften.

Skatteministeriets forslag til ændring af pesticidafgiften er sendt i offentlig høring. Ændringen hidrører fra den politiske aftale for Sprøjtemiddelstrategi 2022-2026. Følgende fremgår af den politiske aftale:

”Som et middel til at opfylde målsætningen omlægges pesticidafgiften for at gøre det mere attraktivt at bruge sprøjtemidler med lav belastning af miljø og sundhed. Der foretages en provenuneutral omlægning af afgiften med en nedsættelse af basisafgiften til 20 kr. per kg aktivstof og en forhøjelse af belastningsdelen til 140 kr.

Afgiften ændres således at basisafgiften, som i dag udgør 52,75 kr. pr. kg eller liter aktivstof reduceres til 20 kr. Afgiften for belastning, der benyttes til beregning af afgiften for både sundhedsbelastning, miljøeffektbelastning og miljøadfærdsbelastning, øges fra 112,88 kr. til 140 kr.

Dermed forøges afgiften på pesticidernes belastning hvorimod basisafgiften reduceres. Formålet med ændringen er, at det vil blive mere attraktivt at bruge pesticider med lav belastning af sundhed og miljø og dermed fastholdes ønsket om en adfærdsregulerende effekt. Ændringen af pesticidafgiftsloven forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2023.

Læs forslaget på høringsportalen via linket her.

Den politiske aftale for Sprøjtemiddelstrategi 2022-2026 ses via linket her.

Høringssvar bedes sendt senest den 18. august 2022 til skatteministeriet:

e-mail: Obfuscated Email med henvisning til j.nr. 2022-935 og send i kopi til Obfuscated Email og Obfuscated Email.