Ny portal gør det nemmere at købe bæredygtigt

31-08-2022
Pressemeddelelse Grøn virksomhed

KL, Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen relancerer i dag www.denansvarligeindkøber.dk. En portal der skal hjælpe, inspirere og guide offentlige indkøbere til at lave grønne og ansvarlige udbud.

Portalen Den Ansvarlige Indkøber er pr. 31. august 2022 omdannet til en samlet, digital platform for offentlige institutioner med den nyeste viden om muligheder og krav til at understøtte bæredygtige indkøb. I samme omgang er Forum for Bæredygtigt Indkøb og Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb flyttet ind hos Den Ansvarlige Indkøber.

Nu bliver det nemmere for offentlige indkøbere på tværs af staten, kommuner og regioner at tænke ansvarligt og grønt, når de skal lave udbud og indkøbsaftaler.

Portalen www.denansvarligeindkøber.dk samler alt indhold fra de to eksisterende sider, csr-indkob.dk og ansvarligeindkøb.dk, på en samlet platform, og gør det dermed enkelt at skabe overblik over bæredygtige indkøb.

Flere nyskabelser på den nye portal

Med den nye portal er det nu blevet let at finde de miljømæssige og sociale krav, samt krav om samfundsansvar i den produktkategori, som et pågældende udbud handler om. Samtidig er der værktøjer, inspiration og viden, som knytter sig til de enkelte produktkategorier, og det er nemt at kopiere kriterier og tekster over i egne arbejdsdokumenter.

I dag er Sekretariat for Grønne Indkøbs arbejde spredt ud på flere platforme, men med relanceringen bliver det forhåbentligt nemmere at være indkøber, idet vi samler og opdaterer alt vores faglige indhold ét sted. Vi ser derfor frem til at tilbyde brugerne endnu mere brugbar viden om grønne og ansvarlige indkøb, og vi håber, de vil interagere endnu mere med os, fortæller vicedirektør i Miljøstyrelsen Christian Bruhn Rieper. 

Portalen giver også adgang til værktøjer, der kan beregne totalomkostninger for et produkt i dets levetid og viden om, hvordan miljømærker som EU-blomsten bliver brugt i praksis. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens kommende vejledning om grønne krav i udbud vil også finde vej ind på portalen.

Erfaringer skal deles

Vi ser denne relancering af Den Ansvarlige Indkøber som et vigtigt bidrag til offentlige indkøberes mulighed for og værktøjer til at stille krav til leverandørerne. Vi håber, at de vil drage inspiration fra de mange cases og bl.a. blive klogere på en god markedsdialog med leverandører, siger vicedirektør Torsten A. Andersen, Erhvervsstyrelsen.

Som en del af portalens nye værktøjer bliver det nu også muligt at søge inspiration og viden i tidligere udbud. Flere brugere har efterspurgt muligheden for at kunne finde tidligere sager, så de vigtigste erfaringer bliver givet videre til glæde for andre.

Økonomi, sociale og etiske forhold, klima og miljø, effektive arbejdsgange og meget mere. Indkøb skal levere på rigtig mange bundlinjer. Derfor er videndeling og værktøjer helt afgørende ift. at træffe de mange valg i en travl hverdag – og her spiller Den Ansvarlige Indkøber en vigtig rolle. Vi håber, at brugerne vil tage godt imod den nye portal og bidrage aktivt til, at portalen også fremadrettet er stedet, man bliver inspireret og finder ny, aktuel viden, siger Jane Møller Pedersen, kontorchef i KL med ansvar for indkøbsområdet.

Netop vidensdeling er en vigtig del af ambitionen om at fremme bæredygtige indkøb. KL, Miljøministeriet og Erhvervsministeriet har i mange år arbejdet sammen for at fremme markedet herfor, og her er den nye platform endnu et skridt i den rigtige retning.

For yderligere oplysninger:

Dorte Mindegaard Petersen, AC-tekniker i Miljøstyrelsen, Obfuscated Email