Ny fortolkning vedr. hånddesinfektion

25-08-2022
Biocider Biocider

EU-Kommissionen har fortolket biocidforordningen artikel 89, stk. 2, litra b’s betydning for håndesinfektionsmidler baseret på aktivt chlor afgivet fra hypochlorsyre. Miljøministeriet følger denne fortolkning og dermed er håndesinfektionsmidler baseret på aktivt chlor afgivet fra hypochlorsyre og aktivt chlor genereret ved elektrolyse af natriumchlorid i visse tilfælde lovlige at sælge og anvende.

EU-Kommissionen har på CA-mødet i juni 2022 kommet med deres fortolkning af biocidforordningen artikel 89, stk. 2, litra b. Kommissionen har fortolket af ordlyden i artikel 89, stk. 2, litra b, hvorefter et biocidprodukt/produktfamilie, der indeholder en kombination af eksisterende aktivstoffer og aktivstoffer, der er godkendt i overensstemmelse med denne forordning, kan markedsføres. Dette indebærer, at når man ansøger om at få et produkt/ en produktfamilie godkendt, kan man få produktet/produkterne markedsført til produkttype 1 i henhold til artikel 89, stk. 2, litra b, så længe ansøgningen også inkluderer en eller flere andre produkttyper, altså enten produkttype 2, 3, 4 eller 5 eller flere af nævnte.

Miljøministeriet følger denne fortolkning, hvorfor det fremadrettet fra 25 august 2022, i visse tilfælde er lovligt for virksomheder og borgere at sælge og anvende biocidprodukter i produkttype 1 (Hygiejne for mennesker) baseret på aktivstoffet aktivt chlor afgivet fra hypochlorsyre eller aktivt chlor genereret ved elektrolyse af natriumchlorid. Denne produkttype omfatter også hånddesinfektionsmiddel.

De pågældende produkter må udelukkende sælges og anvendes hvis der er inden d. 1/7-2022 er søgt om en godkendelse af et biocidprodukt eller biocidproduktfamilie i PT1 inklusiv én eller flere af de andre produkttyper.

Hvis biocidproduktet eller biocidproduktfamilien udelukkende er søgt godkendt til produkttype 1 kan produkterne ikke sælges eller anvendes førend der foreligger en produkt godkendelse.