Nu bliver det nemmere at undgå formaldehyd i kosmetik

30-08-2022
Kemikalier Borger

Nu skal mange flere kosmetikprodukter mærkes med en advarsel, hvis de frigiver det allergifremkaldende stof formaldehyd. Den nye ændring af kosmetikreglerne kommer efter flere års pres fra Danmark.

kvinde der ser på kosmetik

Fremover skal kosmetik mærkes med en advarsel, hvis produkterne indeholder stoffer, som frigiver formaldehyd over en grænse på 0,001 procent. Det har EU netop vedtaget. Grænseværdien bliver dermed 50 gange lavere end de nuværende 0,05 procent. 

Formaldehyd er forbudt i kosmetik, men konserveringsmidler, der frigiver formaldehyd, er fortsat tilladte at anvende. Derfor har Danmark længe arbejdet for at få ændret mærkningskravene, så forbrugerne får nemmere ved at undgå kosmetik, der indeholder det allergifremkaldende stof.

Jeg er sikker på, at de nye regler kommer til at gøre en stor forskel for den del af forbrugerne, der er allergiske over for formaldehyd. Mange flere produkter vil fremover blive mærket med en advarsel, og dermed bliver det lettere for allergikere at undgå dem”, siger funktionsleder Elisabeth Paludan fra Miljøstyrelsen.

Danmark har en stor del af æren for den nye grænseværdi, eftersom det var henvendelser fra Miljøministeriet, der tilbage i 2021 fik EU’s Videnskabelige Komite for Forbrugersikkerhed (SCCS) til at vurdere, hvorvidt den nuværende grænse på 0,05 procent giver tilstrækkelig beskyttelse af forbrugerne. Komiteen konkluderede, at dette ikke var tilfældet, og de anbefalede derfor at sænke grænseværdien. En anbefaling som nu er omsat til regler i kosmetikforordningen. 

De nye regler skal efterleves fra den 31. juli 2024 for kosmetikprodukter, som sættes på markedet for første gang, og fra den 31. juli 2026 skal alle produkter overholde de nye mærkningsregler – også de der findes på hylderne i butikkerne.

Yderligere oplysninger

Funktionsleder Elisabeth Paludan, Miljøstyrelsen, tlf. 22 29 02 82, e-mail Obfuscated Email

 

Fakta om formaldehyd og allergi

Videncenter for Allergi har i 2018 publiceret en undersøgelse, hvor de har kigget på data fra 8463 patienter, der er blevet testet for allergi i perioden 2007-2016. Samlet set var 1,5 % af patienterne allergiske over for en opløsning med formaldehyd på 1 %, mens samlet set 2,4 % var allergiske over for en opløsning med formaldehyd på 2 %. Undersøgelsen viser, at patienterne med formaldehydallergi ofte i deres dagligdag udsættes for kosmetiske produkter, der indeholder frigivet formaldehyd. En mulig årsag til dette er, at det med de tidligere regler var mere vanskeligt for forbrugerne at undgå disse produkter. De nye regler vil afhjælpe denne problematik. Læs mere om undersøgelsen

 

Om formaldehyd

Formaldehyd er et CMR-stof (C: Carcinogen, M: Mutagen, R: Reproduktionsskadelig), og det det er derfor forbudt at tilsætte stoffet til kosmetiske produkter. Formaldehyd er et carcinogen i kategori 1B, hvilket betyder, at det er kræftfremkaldende. Ved stuetemperatur er formaldehyd en flygtig gas, der hurtigt nedbrydes i luften. Stoffet er luftvejsirriterende, kan give øjenirritation og er kræftfremkaldende ved indånding.

Det er fortsat tilladt at bruge en række såkaldte formaldehyd-releasers (formaldehyd-frigivere), herunder 5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxan, imidazolidinyl urea og DMDM hydantoin, som konserveringsmiddel i kosmetiske produkter. Formaldehyd-releasers har en konserverende virkning ved langsomt at frigive formaldehyd til produktet over tid.

Formaldehyd er allergifremkaldende, og studier har vist, at selv lave koncentrationer på huden kan forårsage en allergisk reaktion hos individer, der allerede er allergisk over for stoffet. Derfor er der regler om at kosmetik skal mærkes, hvis de indeholder stoffer, der frigiver formaldehyd.  

 

Fakta om de nye regler

Præamblen til bilag V i kosmetikforordningen er blevet ændret for så vidt angår advarslen om formaldehyd i kosmetiske produkter, der indeholder et eller flere formaldehydfrigivende konserveringsmidler fra bilag V.

Stoffet formaldehyd, cas.nr. 50-00-0 er opført under bilag II, og er som sådan forbudt at anvende i kosmetiske produkter.

Bilag V indeholder en liste over tilladte konserveringsmidler. Nogle af disse konserveringsmidler frigiver gradvist formaldehyd, og de anvendes både i kosmetiske produkter, som ikke afrenses og som afrenses. For at informere forbrugerne herom, skal der anføres en specifik advarsel. SCCS har vurdereret, at den nuværende tærskel for mærkningskrav på 0,05 %, ikke i tilstrækkelig grad beskytter forbrugeren, hvorfor tærsklen skal nedsættes.

Dette har derfor medført en ændring af præamblen til bilag V. Det betyder, at alle færdige produkter, der indeholder stoffer, som er opført i dette bilag, og som frigiver formaldehyd, skal mærkes med advarslen ”frigiver formaldehyd”, hvis den samlede koncentration af formaldehyd, der frigives i det færdige produkt, overstiger 0,001%.

Der er indført en overgangsperiode for de nye regler. Alle færdige produkter, som indeholder stoffer fra kosmetikforordningens bilag V, der frigiver formaldehyd, og som er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1223/2009 pr. 30. juli 2022, kan bringes i omsætning i Unionen indtil den 31. juli 2024, og de kan være tilgængelige på EU-markedet indtil den 31. juli 2026.

Følg med på Miljøstyrelsens hjemmeside, når der sker ændringer i reglerne