Naturnationalpark Fussingø godkendt efter naturbeskyttelsesloven

01-08-2022
Natur Skovbrug

Skovdriften og landbrugsdriften ophører i den kommende naturnationalpark ved Randers, der med den aktuelle tilladelse kan udvikle sig til gavn for biodiversiteten.

Nationalpark Fussingsø

Tilladelsen omfatter blandt andet genopretning af naturlige vandløb, opsætning af et ydre hegn, der holder krondyr og kreaturer inde, og tiltag der vil øge mængden af dødt træ til gavn for biodiversiteten.  

Tilladelsen fra Miljøstyrelsen er givet efter naturbeskyttelseslovens § 61a, der handler om naturnationalparker i større statsejede områder, hvor naturen kan udvikle sig på egne præmisser.

Læs tilladelsen her.

Naturnationalparken har et areal på 833 hektar i Randers Kommune.

Miljøscreening af naturnationalparken

Miljøstyrelsen har screenet naturnationalparken efter miljøvurderingsloven og vurderer, at der ikke sker væsentlig negativ påvirkning af natur og miljø. Derfor skal der ikke gennemføres en miljøvurdering.

Miljøstyrelsen gav i maj 2022 tilladelse til den første af i alt 15 planlagte naturnationalparker.

Læs nyheden: Danmarks første naturnationalpark godkendt efter naturbeskyttelsesloven.

Fakta: Hvad er en naturnationalpark?

Hovedformålet med naturnationalparkerne er at styrke områdernes natur og biodiversitet ved at give mulighed for etablering af større sammenhængende naturområder, hvor naturen i højere grad end i dag kan udvikle sig på egne præmisser, og hvor der kan udsættes store planteædere med henblik på, at de kan udføre en vigtig økosystemfunktion, nemlig pleje af områdets natur.

Læs mere om Naturnationalpark Fussingø på Naturstyrelsens hjemmeside.

Fakta: Den politiske aftale om naturnationalparkerne

Den 19. juni 2020 blev aftalen ”Naturnationalparker og mere natur på land og i havet” indgået mellem regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet, hvoraf de to første naturnationalparker, Gribskov og Fussingø, fremgår. Regeringen har den 4. december 2020 indgået aftale med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet om en natur- og biodiversitetspakke. Med aftalen er der afsat 888 mio. kr. i perioden 2021-2024 til bl.a. etablering af naturnationalparker.