Miljøstyrelsen åbner for ansøgninger til nedsættelse af kystvandråd

22-08-2022
Vandmiljø

Nu kan landets kommuner ansøge om at nedsætte kystvandråd igennem projektet lokalt funderede analyser. Ansøgningsrunden er åben fra den 22. august til og med den 7. oktober 2022.

Kystvandråd

Fra aftalen om grøn omstilling af dansk landbrug blev der vedtaget en revurdering af indsatsbehov og håndtering af resterende indsatsbehov for fjernelse af kvælstof i et genbesøg af vandområdeplanerne i 2023/24.

Arbejdet er organiseret via en taskforce ved Finansministeriet (formand), Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Projektet Lokalt funderede analyser er sat i værk for, at der ved udvalgte kystvande gennemføres lokalt funderede analyser, som skal afdække om der kan findes alternative veje til at opnå målopfyldelse i kystvandet, som defineret i EU’s Vandrammedirektiv. Projektet lokalt funderede analyser baseres på udvalgte kystvande, hvor opgaven udføres af udvalgte kommuner i partnerskab med anerkendte eksperter og et lokalt nedsat kystvandråd bestående af relevante interesseorganisationer og -foreninger.

Kystvandrådene må bestå af højst 20 medlemmer fra interesseorganisationer og -foreninger, som har et lokalt udspring i kystvandet. Kystvandrådene har til opgave, sammen med anerkendte eksperter, at bistå kommunerne i at afklare væsentlige udfordringer for at opnå målopfyldelse i kystvandet samt udarbejdelse af alternative indsatsprogrammer for at det givne kystvand kan opnå god tilstand jf. EU’s Vandrammedirektiv.

Fristen for at søge om nedsættelse er fredag den 7. oktober 2022.

Find ansøgningsmaterialet og yderligere oplysninger om kystvandrådenes opgave her.

Online informationsmøde for kommunale myndigheder

Interesserede kommunale myndigheder inviteres til informationsmøde om nedsættelse af kystvandråd, hvor kommende ansøgere kan blive klogere på ansøgningsprocessen og høre mere om projektet lokalt funderede analyser. 

Informationsmødet afholdes den 9. september 2022 kl. 11.00 til 12.30 (tilmelding her)