Invitation til webinarer om beskyttelse af drikkevand og sløjfning af brønde og boringer

16-08-2022
Vand i hverdagen

Den 2. september holder Miljøstyrelsen 2 webinarer om mulighederne for at søge om tilskud til de nye tilskudspuljer.

Fra den 1. september er det muligt at søge om tilskud til to nye tilskudspuljer til sløjfning af brønde og boringer og beskyttelsesforanstaltninger af drikkevand. Derfor afholder Miljøstyrelsen to webinarer for at orientere om tilskudsmulighederne, herunder betingelser for tilskud, prioriteringskriterier og ansøgningsprocessen. Begge webinarer afholdes den 2. september:

  • Sløjfning af brønde og boringer
    Fra kl 10-11 er emnet tilskud til sløjfning af brønde og boringer. Tilskudspuljen kan søges af private ejere af ubenyttede brønde og boringer. Derudover kan kommuner, almene vandforsyningsselskaber og vandsamarbejder søge på vegne af private brøndejere.

  • Beskyttelsesforanstaltninger af drikkevand
    Fra kl 11.30-12.30 afholdes webinar om tilskud til beskyttelsesforanstaltninger af sikring af drikkevand. Tilskudspuljen kan søges af kommuner, almene vandforsyningsselskaber og vandsamarbejder.

Du tilmelder dig webinarerne ved at sende en mail til Obfuscated Email. I mailen kan du skrive, hvilke webinarer du tilmelder dig, og din mailadresse. Du kan tilmelde dig frem til den 1. september kl 12. Om eftermiddagen den 1. september modtager du en mail med et link til webinaret.

Du har også mulighed for inden webinarne at orientere dig i vejledningerne, som bliver lagt på Miljøstyrelsens hjemmeside ca. en uge før tilskudspuljerne åbner. Du finder hjemmesiden her.


Yderligere oplysninger:
Funktionsleder Pia Jørgensen, tlf. 21 26 15 72, og Ida Jelnes, 24 44 20 62.