IFRO-notat belyser effekterne af arealkrav til hjortejagten

26-08-2022
Jagt og jagttegn

Arealkrav i forbindelse med jagt på kron- og dåvildt kan påvirke en række faktorer, viser notat fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet.

Notatet fra Københavns Universitet belyser effekterne af et arealkrav i jagten på hjortevildt. Foto: Colourbox

Et notat fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet (IFRO) viser, at mange faktorer spiller ind i forhold til effekterne af et arealkrav i forbindelse med jagten på kron- og dåvildt.

Notatet ”Jagt på hjortevildt i Danmark og konsekvenser ved arealkrav” indgår i et større projekt, der skal forbedre dokumentationen for jagtens økonomiske værdi i Danmark generelt. Det tager afsæt i et forslag om et arealkrav, som indebærer, at der på den enkelte ejendom kun må skydes én kronhjort større end spidshjort per påbegyndt 100 hektar i hver jagtsæson.

Forslaget omfatter et tilsvarende arealkrav til dåvildt, men med et mindre areal, så der kun må skydes én dåhjort større end spidshjort per påbegyndt 50 hektar.

Forslaget om arealkrav står i modsætning til de nuværende regler, der ikke indbefatter et loft for afskydningen af hjorte større end spidshjort på en given ejendom.

Læs notatet fra IFRO