Høring af udkast til tillæg til Miljøstyrelsens vejledning om støj fra flyvepladser og udkast til miljøvurdering

10-08-2022
Støj

Hermed sendes udkast til tillæg til Miljøstyrelsens vejledning om støj fra flyvepladser samt udkast til miljøvurdering af tillægget i ekstern høring.

Miljøministeriet skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest 16. september 2022.

Høringssvar bedes sendt til Miljøministeriet, Obfuscated Email med c.c. til Jesper Mogensen, Obfuscated Email med angivelse af journalnummer 2021-3576.

De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen.

Ved afgivelse af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn og mailadresse.

Høringsmaterialet kan læses her:  https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66661