Forbud mod fem arter af prydfugle

31-08-2022
Invasive arter Natur

Amerikansk skarveand og fem andre fugle er på EU-listen over invasive arter. Hobbyavlere, som havde fuglene, før de kom på listen, kan dog beholde dem, når blot reglerne bliver overholdt.

Hvis man holdt amerikansk skarveand som prydfugl før 2016, må man beholde den, selv om den er invasiv. Foto: Miljøstyrelsen

Amerikansk skarveand, hellig ibis, rødgumpet bulbul, almindelig mynah, nilgås og indisk huskrage har alle seks den samme tvivlsomme ære: De står på EU-listen over invasive arter.

Dermed er det ikke længere tilladt at holde fuglene, og der er forbud mod avl, transport, køb, salg, bytte og udsætning i naturen. Desuden skal arterne så vidt muligt bekæmpes, hvis de slipper ud. Det er heller ikke tilladt at anskaffe de pågældende arter. 

Hvis man har ejet fuglene, før de kom på EU-listen, må man dog beholde dem til de dør,. Forudsætningen er, at fuglene holdes indelukket og ikke yngler, og at man i øvrigt overholder reglerne. 

88 arter på EU-listen

Invasive arter er dyr og planter, der er blevet spredt uden for det område, hvor de hører naturligt hjemme, og som desuden påvirker hjemmehørende arter negativt.

For at undgå at invasive arter bliver spredt yderligere, har EU vedtaget en forordning, som gælder i alle medlemslandene. Forordningen indeholder en liste over de 88 invasive arter i EU, der i dag er omfattet af reglerne.

For at en invasiv art kan komme på EU-listen, skal der først laves en risikovurdering, som grundigt beskriver bl.a. hvordan arten påvirker hjemmehørende arter.

Risikovurderingerne bliver gennemgået af fageksperter fra EU-landene, som kommer med indstilling til, hvilke arter, der skal på listen. Den endelige liste bliver derefter politisk vedtaget i EU.

Amerikansk skarveand i naturen

Amerikansk skarveand, der bliver holdt som prydfugl, er et eksempel på en invasiv art. Den kom på EU-listen i 2016, så fugle anskaffet før 3. august det år, må man beholde til de dør, hvis man overholder de øvrige regler. 

Den er på EU-listen, fordi den kan parre sig med den sjældne hvidhovedet and og dermed påvirke en i forvejen truet bestand. Hvidhovedet and har sin primære udbredelse i Sydeuropa.

Amerikansk skarveand er flere gange blevet set i naturen i Danmark. Miljøstyrelsen bekæmper den i naturen i samarbejde med Naturstyrelsen. 

Fugle på EU´s liste over invasive arter: 

Dansk navn Latinsk navn  På EU-listen
Almindelig mynah Acridotheres tristis 15-08-2019
Nilgås  Alopochen aegyptiacus 02-08-2017
Indisk huskrage  Corvus splendens 03-08-2016
Amerikansk skarveand Oxyura jamaicensis 03-08-2016
Hellig ibis
Threskiornis aethiopicus 03-08-2016
Rødgumpet bulbul
Pycnonotus cafer 02-08-2022

Yderligere oplysninger: Kontakt Miljøstyrelsen på Obfuscated Email.

Lovgivning om invasive arter

EU´s regler for forvaltning af invasive arter:

EU forordning om invasive arter nr. 1143/2014.

Yderligere oplysninger: Obfuscated Email