Opdateret oversigt over brandøvelsespladser

21-04-2022
Vandmiljø Kemikalier PFAS

Yderligere syv brandøvelsesplader, hvor der kan have været anvendt brandskum med PFOS, er lokaliseret. Ingen af de syv brandøvelsespladser vurderes at udgøre en sundhedsrisiko.

Miljøstyrelsen har udarbejdet en opdateret samlet oversigt over indmeldte brandøvelsespladser.

Den samlede oversigt viser, at der siden seneste opdatering 26. januar 2022 er lokaliseret yderligere syv brandøvelsespladser, så der nu er tale om 213 pladser.

De nyligt identificerede brandøvelsespladser giver ikke anledning til ændring i antallet af brandøvelsespladser med mulig tilknyttet sundhedsrisiko, som fortsat er 52 pladser. Af de 52 pladser er 15 overdraget til regionerne.

Se listen med alle bradøvelsespladserne her

Bliv klogere på PFAS-forurening