Nabotjek i forbindelse med projektet ”Anbefalinger til fremtidens deponering

08-04-2022
Affald

Notatet tager udgangspunkt i excel-arket ”Udkast_Projektindhold – anbefalinger til frem-tidens deponering”, hvor Miljøstyrelsen har stillet en række spørgsmål, som ønskes adresseret i projektet. Nabotjekket har til formål at belyse, hvilke faglige og tekniske erfaringer fra ind- og udland, der kan være relevante for danske forhold, og hvilke udførte, igangværende og fremtidige forskningsprojekter i ind- og udland Miljøstyrelsen bør være orienteret om i relation til de i excel-arket stillede spørgsmål.

Rapporten er resultatet af et forprojekt til Miljøstyrelsens projekt ”Anbefalinger til fremtidens deponering.

Miljøstyrelsen har fået udarbejdet et litteraturstudie ud fra de spørgsmål, som i august 2021 udgjorde grundlaget for projektet ”Anbefalinger til fremtidens deponering”.

Rapporten belyser, hvilke faglige og tekniske erfaringer fra ind- og udland, der kan være relevante for danske forhold og hvilke udførte, igangværende og fremtidige forskningsprojekter i ind- og udland Miljøstyrelsen bør være orienteret om.

Projektet ”Anbefalinger til fremtidens deponering” er et projekt, som har til formål at tilvejebringe en anbefaling til, hvordan vi i fremtiden bør forholde os til opgaven omkring deponering i Danmark.