Informationsbrev om vandløb, vådområder og lavbund 07-04-2022

07-04-2022
Vandmiljø

Nyhed vådområdeordningerne lukker snart final

Søg tilskud til kvælstof- og fosforvådområdeprojekter senest 12. april

Husk at søge tilskud til forundersøgelse og etablering af projekter om kvælstof- og fosforvådområder inden fristen. Indsend din ansøgning via Landbrugsstyrelsens Tast selv.

Du kan stadig nå at søge om tilskud til forundersøgelse og etablering af projekter om kvælstof- og fosforvådområder. Sidste dag for ansøgning er tirsdag den 12. april.

Denne ansøgningsrunde løber fra 18. februar-12. april 2022, og er årets førsteansøgningsrunde. Anden ansøgningsrunde er åben i perioden 10. juni-30. august 2022. Ansøgning foregår via Tast selv.

Gå til Tast selv

Læs mere om tilskud til kvælstof- og fosforvådområdeprojekter i Tilskudsguiden på lbst.dk

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller e-mail Obfuscated Email

 

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.

 

For yderligere information kontakt Tilskud, Miljøstyrelsen

Informationsbrevet udsendes af Vandprojektgruppen i Miljøstyrelsens Tilskudsenhed. Besøg også vores sider under vandprojekter.