1. juni er ny frist for at anmelde biotopplaner

08-04-2022
Jagt og jagttegn

Vil man udsætte et større antal fasaner eller agerhøns på en ejendom, skal man anmelde en biotopplan til Miljøstyrelsen. Fristen er af tekniske årsager i 2022 forlænget til 1. juni.

Sprøjte- og gødningsfrie striber med bivenlige planter langs mark, søer, vandløb eller skovbryn hører til de 25 godkendte tiltag i biotopplanen. Foto: Ulla Skovsbøl, Miljøstyrelsen

Agerhøns, harer og andet markvildt har det svært i det danske landskab, hvor levestederne er blevet færre i takt med, at landbrugene er blevet større og jorden stadigt mere intensivt drevet.

Landmænd og andre lodsejere har dog mange muligheder for at hjælpe markvildtet ved at skabe og udvikle gode levested. Det kan ske ved at gennemføre en biotopplan med natur- og terrænpleje.

Biotopplan et krav ved større udsætning

Alle, der råder over en ejendom, kan gennemføre en biotopplan, men siden 2007 har man haft pligt til det, hvis man vil udsætte et større antal fasaner og/eller agerhøns på en ejendom.

Man kan frit udsætte op til 100 fasaner eller agerhøns, hvis ejendommen er under 100 hektar. På ejendomme over 100 hektar må man udsætte op til én fasan eller agerhøne per hektar uden biotopplan. Hvis man gennemføre en biotopplan, har man imidlertid lov til at udsætte op til syv fugle per hektar, dog højst fire agerhøns.

De lovpligtige biotopplaner skal til Miljøstyrelsen. Fristen er i 2022 blevet forlænget med en måned til den 1. juni, fordi der har været tekniske problemer med indberetningsportalen.

Uanset om man har pligt til at gennemføre en biotopplan eller ej, skal man desuden indberette enhver udsætning af fugle - også helt små udsætninger. 

25 anerkendt tiltag

En biotopplan må gerne tage hensyn til landbrugsdriften, men der er krav om, at den har en reel natureffekt. man kan vælge mellem 25 forskellige anerkendt tiltag i planen.

Man kan for eksempel anlægge sprøjte- og gødningsfrie striber med vilde og bivenlige planter i marken, langs søer, vandløb, skovbryn mm.

Det er også en mulighed at anlægge småsøer og vådområder eller etablere beplantninger med træer og buske. Begge dele kan man få tilskud til gennem særlige puljer, der administreres af Naturstyrelsen.

Tiltagene behøver dog ikke at alle sammen at kræve store investeringer. Det kan for eksempel også være stenbunker, man lader ligge, eller redekasser, man hænger op i træerne.

Vil man have hjælp til at udarbejde en god plan, kan man benytte sig af et af de rådgivningsfirmaer, som har specialiseret sig i biotopplaner.

På Miljøstyrelsens hjemmeside er der en detaljeret beskrivelse af reglerne og de godkendte tiltag. Desuden er der link til ansøgningsportalen og vejledning til, hvordan planen skal udarbejdes og anmeldes korrekt.

Læs om biotopplaner 

Læs mere om indberetning af udsætning af fuglevildt

Yderligere information: Obfuscated Email

Biotopplaner

Læs mere om biotopplaner for fasaner og agerhøns

Al udsætning skal indberettes

Bemærk: Enhver udsætning af fasaner, agerhøns og gråænder skal indberettes til Miljøstyrelsen.

Dette gælder, uanset om man har pligt til at gennemføre en biotopplan eller ej. 

Regler for udsætning 

Søg tilskud

Naturstyrelsen har to støtteordninger, som er relevante i forbindelse med biotopplaner:

Plant for vildtet 

Anlæg af mindre søer