Flere jagttegnsmidler til forskning og formidling

06-04-2022
Jagt og jagttegn

I 2021 betalte jægerne sammenlagt 106,8 millioner kroner i jagttegnsafgift. En del af pengene gik til at støtte bl.a. forskning og udvikling og til formidling om bæredygtig jagt.

En stigning i jagttegnsafgiften i 2021 betød flere penge til forskning og formidling inden for jagt og vildtforvaltning. IIlustration: Colourbox

Sådan blev jagttegnsmidlerne brugt i 2021 

Det koster at gå på jagt, og en af de tilbagevendende udgifter er den årlige jagttegnsafgift, som i 2021 tog et hop opad fra 521 kr. til 676 kr. Heraf går 26 kr. til den obligatoriske jagtansvarsforsikring.

Afgiften finansierer en stor del af udgifterne til Naturstyrelsens vildtkonsulenter, jagttegnsadministration og Miljøstyrelsens administration af lovgivningen vedrørende jagt og vildtforvaltning.

Nogle af afgiftskronerne ruller tilbage til jægerne og de jagtinteresserede via forskellige puljer og tilskudsordninger. Naturstyrelsen har støtteordninger til vildtplantning og til anlæg af små søer til gavn for vildtet, og Miljøstyrelsen administrer også flere forskellige støtteordninger. Desuden bliver der hvert år overført 100 kr. pr indløst jagttegn til Naturstyrelsens naturforvaltningsprojekter til glæde for vildtet og faunaen generelt.

Mere forskning og udvikling

I 2021 blev der takket være afgiftsforhøjelsen også afsat godt syv millioner til en projektpulje, som støtter forskning, udvikling og innovation på jagt- og vildtområdet. Projektpuljen blev mødt med stor interesse, og tretten ansøgninger blev imødekommet.

Desuden åbnede Miljøstyrelsen i 2021 en helt ny formidlingspulje målrettet landsdækkende jagtforeninger. Den fik dog kun to ansøgninger. Danmarks Jægerforbund og Dansk Safariklub søgte støtte til formidlingen om bæredygtig jagt og vildtforvaltning i Danmark gennem foreningsblade og digitale medier.

De to ansøgere fik i overensstemmelse med puljens regler hver et grundtilskud på 40.000 kr. Resten af puljen blev fordelt proportionalt mellem dem efter antallet af betalende medlemmer.

Skydebanepuljen

I 2021 fik ti jagtforeninger desuden stilskud fra den såkaldte Skydebanepulje på til sammen cirka en million kroner. Pengene gik bl.a. til nye kastemaskiner til lerduer og støjdæmpning fra tilskudsrunden 2020.

Puljen var ikke åben for nye ansøgninger i 2021, men det er planen, at en ny, revideret version af skydebanepuljen skal være klar til at modtage ansøgninger i løbet af 2022.

Endelig har jagttegnsmidlerne i 2021 støttet Det Grønne Museum ved Gl. Estrup på Djursland med tre millioner kroner.

Faste tilskudssmuligheder via Naturstyrelsen:

• Plant for vildtet
• Etablering af mindre vådområder og vandhuller
• Plant for hasselmusen
• Plant for birkemusen

Læs om Naturstyrelsens støtteordninger (link)

 

Faste tilskud via Naturstyrelsen

• Plant for vildtet
• Etablering af mindre vådområder og vandhuller
• Plant for hasselmusen
• Plant for birkemusen

Læs om Naturstyrelsens støtteordninger