Vil du være med til at fjerne plastik fra naturen?

15-09-2021
Pressemeddelelse Affald Borger

Frivillige, der vil give en hånd med for at holde danske strande fri for plastik, kan fra d. 15 september igen søge Miljøstyrelsens strandoprydningspulje.

Frivillige kan igen ansøge om tilskud til at fjerne plastik og andet affald fra de danske strande og kyster.

Det er femte gang puljen er åben, og man kan få op til 500.000 kr. til alt fra skraldeposer til forplejning til deltagere ved større arrangementer.

"Vi er glade for igen at kunne åbne strandoprydningspuljen, så de mange ildsjæle, som frivilligt gør en indsats for at rydde op, får en ekstra hånd," siger kontorchef for det Nationale Plastikcenter i Miljøstyrelsen Nina Espegård Hassel.

Særligt plastik er en trussel fordi det bliver nedbrudt meget langsomt i naturen. Det skader både natur og dyr, og det er med til at ødelægge naturoplevelsen langs de danske strande og kyster.

Hvad kan der søges til?

Midlerne kan søges til alt fra skraldeposer til forplejning af deltagere ved større arrangementer.

Man kan også søge tilskud til leje af større udstyr, som kan bruges til affaldsopsamling

Maksimumsbeløbet er 500.000 kr.

Alle kan være med

Private borgere, foreninger, virksomheder, myndigheder med flere kan søge om tilskud fra ordningen.

Der er afsat 3,6 mio. kr. til strandoprydningspuljen. Der er 1,8 mio. kr. tilbage i puljen i år. Aktiviteterne skal afholdes i 2021/2022.

Læs her, hvordan man søger om tilskud.