Undervandsdroner overvåger de danske søer

08-09-2021
Natur Vandmiljø NOVANA

En undervandsdrone hjælper med at overvåge vandmiljøet i de danske søer. Den kan både lave optagelser af søen og indsamle prøver af vandplanter ved hjælp af en gribearm.

Foto: Miljøstyrelsen

I løbet af sommeren har Miljøstyrelsen og DCE testet en ny og forbedret undervandsdrone, også kaldet en ROV (Remotely Operated Vehicle), til overvågning af vandmiljø. Til forskel fra sidste års model er den iøjefaldende gribearm, som kan hente prøver af vandplanter fra søbunden. 

Når der undersøges søer, bliver der normalt sendt en dykker i vandet, men med ROV’en vil der spares arbejdstid og arbejdskraft i forhold til at sende en dykker i vandet. Dog er der stadig lidt udfordringer med ROV’en, for hvis vandet er uklart har undervandsdronen svært ved at navigere.

Testes også i havmiljøet

En anden type ROV testes i de marine vandmiljøer. Her overvåges tilstanden af ålegræs langs kysterne og i fjordene.

Nu laves der en samlet evaluering på om undervandsdronerne skal indføres som en fast del i overvågningen af det danske vandmiljø.