Udsætning af GPS-mårhunde på Fyn

17-09-2021
Natur Invasive arter

Nu udsættes yderligere fem GPS-mærkede mårhunde, der skal opspore og afsløre deres artsfæller på Fyn.

Foto: Naturstyrelsen

Den 13. september udsatte Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund fem mårhunde på Fyn i hhv. Assens Kommune, Nordfyns Kommune, Faaborg-Midtfyns Kommune, Svendborg Kommune og Kerteminde Kommune. De er alle udstyret med GPS-sendere, hvilket giver en viden om, hvordan mårhunde bevæger sig rundt, samt hvornår de udviser tegn på at have fundet en mage. Når den GPS-mærkede mårhund har fundet en mage, bliver parret indfanget og adskilt. GPS-mårhunden sættes ud igen, mens dens mage bliver aflivet.

GPS-metoden bruges i områder, hvor der ikke er en fast etableret bestand af mårhunde som f.eks. på Fyn. De GPS-mærkede mårhunde skal dermed opspore enlige individer. Når den GPS-mærkede mårhund har fundet en mage, holder den op med at vandre længere afstande og forbliver i det udvalgte område.

Invasiv art

Mårhunden er en invasiv art, hvilket betyder, at den ikke naturligt hører hjemme i den danske natur. Den er altædende og udgør en trussel mod vores hjemmehørende arter af bl.a. padder, fugle og små pattedyr. Udover at have konsekvenser for biodiversiteten, kan der også være sundhedsmæssige konsekvenser, da mårhunden kan være bærer af rabies samt den farlige bændelorm Echinococcus multiloculus.

Antallet af aktive reguleringsjægere og nedlagte mårhunde er steget

Vildtudbyttestatistikken holder styr på bekæmpelsens nøgletal. Der ses et stigende antal jægere, som indberetter regulerede mårhunde. I 2020 var antallet 2500, mens antallet for 2019 var 2187.

Men også antallet af regulerede mårhunde er steget til i alt 10.939 i 2020, hvilket er en stigning fra 7999 i 2019. Succesen med organiserende mårhunde-teams i flere kommuner, har resulteret i et fald i antallet af nedlagte mårhunde, og med den store indsats der udføres af jægerne, må det forventes at flere kommuner vil opleve dette fald i antallet af nedlagte mårhunde.

For yderligere information kontakt: Mariann Chriel, Specialkonsulent i Miljøstyrelsen, Obfuscated Email.