Udbud af projekt vedr. afdækning af datakilder for miljøfarlige forurenende stoffer i overfladevand

22-09-2021
Vandmiljø

Miljøstyrelsen har netop sendt projektet ”Afdækning af datakilder for miljøfarlige forurenende stoffer i overfladevand” i offentligt udbud.

Formålet med projektet er at afdække tilgængelige datakilder fra offentlige eller private organisationer for miljøfarlige forurenende stoffer (MFS) i overfladevand, som kan anvendes i udviklingen af modeller for MFS i overfladevand og understøtte styrelsens øvrige arbejde med MFS. Projektets formål er således ikke at indsamle data, men at afdække hvor data findes, og hvilken kvantitet og kvalitet data har.

Link til udbudsmateriale på udbud.dk 

Eventuelle spørgsmål til materialet eller processen kan stilles skriftligt via www.udbud.dk senest den 3. oktober 2021 kl. 12:00.

Såvel spørgsmål som svar vil blive uploadet i anonymiseret form til udbud.dk.

Frist for afgivelse af tilbud er den 14. oktober 2021 kl. 12:00.