Nyt partnerskab for håndtering af tekstilaffald

03-09-2021
Affald Grøn virksomhed Import og eksport af affald

På vejen mod en mere cirkulær økonomi er det vigtigt, at vi bliver bedre til at genanvende vores tekstilaffald.

Foto: Dakofa

Alt for meget af det tøj, som danskernes smider ud, ender i forbrændingen i stedet for at blive genanvendt. Det medfører store konsekvenser for både vores miljø og for klimaet. Èn af udfordringerne ved genanvendelse af tekstilaffald er manglende afsætningsmuligheder. Både sorterings- og genanvendelsesteknologier er under udvikling, men de er endnu ikke modne til at aftage større mængder. Der er derfor behov for mere samarbejde på tværs af værdikæden for at opnå større viden om det indsamlede tekstilaffald og genanvendelsesmulighederne for dette.  

Miljøminister Lea Wermelin ønsker at fremme udviklingen og har nedsat et tekstilaffaldspartnerskab med deltagelse af en række kommuner og virksomheder inden for affaldssektoren, samt start-ups med specialviden indenfor tekstilområdet. Kommunernes Landsforening, Dansk Industri og Dansk Erhverv deltager også i partnerskabet. Sammen skal partnerne udvikle og afsøge løsninger, der kan udvide mulighederne for håndtering og sortering af fraktionen, udvikle genanvendelsesteknologier og øge afsætningsmuligheder for tekstilaffaldet.

”Med vores teknologi til tekstil-til-tekstil genanvendelse har vi mulighed for at lukke værdikæden, og bidrage til en cirkulær værdikæde, som sikrer, at det indsamlede og sorterede tekstilaffald ikke ender på forbrændingen. Men det vil kræve koordination på tværs af værdikæden – lige fra indsamling, til sortering til genanvendelse og afsætning. For at sikre denne koordination, er det meget relevant for os at deltage i tekstilaffaldspartnerskabet.” udtaler Ditte Højland, Founder og direktør i Textile Change.

Nye løsninger til genanvendelse og sortering af tekstil rummer eksportmuligheder og nye forretningsmodeller for danske virksomheder, hvis tekstilaffaldet kan håndteres i Danmark frem for, at det sendes ud af landet.

”Vi skal blive endnu bedre til at indsamle og genanvende vores affald. På nogle områder er der veludviklede teknologier, som kan sortere affaldet, så det bliver lettere at genanvende i god kvalitet. På andre – som tekstil – er der stadig et stykke vej, inden vi er i mål. Inden længe skal kommunerne i gang med at indsamle tekstilaffald. Hvis det indsamlede affald skal kunne genanvendes, skal vi i gang med udvikle og teste nye løsninger. Det er virksomhederne klar til”, siger Karin Klitgaard, miljøpolitisk chef i DI.

Partnerskabet mellem industrien og kommunerne kan bidrage til at udvikle området og skabe teknologi og viden på et marked, som vil vokse hurtigt, når hele EU skal i gang med at udsortere tekstilaffald fra 2025.

 ”Miljøstyrelsen har stort fokus på, at vi skal øge genanvendelsen af vores tekstilaffald. Vi er derfor glade for, at så mange virksomheder og kommuner har valgt at deltage i partnerskabet, så vi sammen kan finde gode løsninger til håndtering af tekstilaffaldet”, siger Christian Bruhn Rieper, Vicedirektør i Miljøstyrelsen.

Partnerskabet, som på et kick-off møde hos Miljøstyrelsen, blev skudt i gang i fredag d. 27. august 2021, skal gennem pilotprojekter skabe resultater, som vil blive delt med kommunerne, der tidligst fra 1. juli 2023 og senest inden 2025 skal indsamle tekstilaffald fra borgerne.

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Nina Espegård Hassel, Obfuscated Email.