Nyt overblik over mulige PFOS-forureninger

10-09-2021
Vandmiljø Kemikalier Jord NOVANA PFAS

Miljøstyrelsen har bedt Danske Regioner og Forsvaret om en liste med brandøvelseslokaliteter, som kan være forurenet med PFOS. Nu er svarene kommet.

Når man skal beskytte borgerne og miljøet mod forurening med PFOS, peger Danske Regioner på 145 nuværende og tidligere brandøvelsespladser, som det er særligt relevant at holde øje med. Tilsvarende peger Forsvaret på 43 lokaliteter. Der vil være gengangere mellem lokaliteterne.

Overblikket over brandøvelsespladserne kommer fra de svar, som Miljøstyrelsen 10. september har modtaget fra Danske Regioner og Forsvarets Ejendomsstyrelse.

Læs pressemeddelelsen fra Danske Regioner med link til det regionale PFOS-overblik

Der har med stor sandsynlighed været anvendt brandslukningsskum med PFOS på brandøvelsespladserne. Mange af lokaliteterne er dog endnu ikke undersøgt for PFOS-forurening, så det er langt fra sikkert, at grænseværdierne er overskredet alle steder.

Se PFOS-listen fra Forsvarets Ejendomsstyrelse

I listen over brandøvelsespladser fra Danske Regioner kan man se lokaliteternes adresse samt en vurdering af, om pladserne potentielt kan udgøre en risiko for mennesker, grundvand eller overfladevand. Oversigterne indeholder ikke information om anvendelsen af naboarealer, herunder om der fx har været produktion af fødevarer.

De næste skridt

Miljøstyrelsen gennemgår nu listerne og sender et samlet overblik med brandøvelsespladser til miljøministeren.

Det er nu op til kommunerne og regionerne at håndtere de enkelte lokaliteter lokalt, herunder at undersøge nærmere for forurening og indhente viden og vejledning fra andre myndigheder som Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Forsvarets Ejendomsstyrelse vil på baggrund af de nye skærpede jord- og grundvandskvalitetskriterier for PFOS og PFAS revurdere tidligere afsluttede forureningssager, endnu ikke undersøgte lokaliteter samt lokaliteter med igangværende undersøgelser.

Miljøstyrelsen har rettet henvendelse til de cirka 250 produktionsvirksomheder, som Miljøstyrelsen fører tilsyn med. Svarene fra virksomhederne viser, at en mindre del af virksomhederne har haft en brandøvelsesplads, hvor der tidligere har været anvendt skum, som måske er PFOS-holdigt. Miljøstyrelsen vil nu gå i dialog med disse virksomheder og vurdere sagerne nærmere.

Øget overvågning af PFOS

Som tillæg til styrelsens sædvanlige overvågningsaktiviteter har Miljøstyrelsen i efteråret 2021 valgt at få foretaget yderligere analyser for PFOS i udvalgte vandløb, der ligger i forbindelse med prioriterede forurenede brandøvelsespladser.

For at få et overblik over PFAS-stoffer, herunder PFOS, i det danske grundvand, er Miljøstyrelsen i september 2021 begyndt at indsamle og analysere grundvandsprøver fra 250 boringsindtag fordelt over hele landet og holde resultaterne op mod de nye og skærpede krav.

 

Fakta: Baggrunden for overblikket

Miljøministeren har med udgangspunkt i forureningssagen ved Korsør bedt Miljøstyrelsen om atindsamle viden om, hvor brandslukningsskum med PFOS har været anvendt. Miljøstyrelsen har bedt Danske Regioner levere overblikket og koordinere med de relevante kommuner. Forsvaret er blevet bedt om et tilsvarende overblik.

Fakta: PFAS og PFOS

PFAS (perfluoralkylforbindelser) er en samlebetegnelse for en række flourholdige, svært nedbrydelige, miljøfarlige stoffer herunder PFOS, som er under mistanke for at være hormonforstyrrende, kræftfremkaldende og at kunne ødelægge immunforsvaret.