Nyt opdateret Biodiversitetskort for Danmark er nu tilgængeligt

21-09-2021
Natur

Biodiversitetskortet er tilgængeligt i en ny version opdateret efter den nye rødliste for Danmark og med nye artsdata.

Det opdaterede Biodiversitetskort

Den nye version af Biodiversitetskortet er opdateret efter den nye rødliste for Danmark fra 2019 og med nye artsdata frem til 2020. Desuden er sket en revision af indikatorerne (proxyerne) for om et areal er potentielt levested for rødlistede arter.

Du kan tilgå biodiversitetskortet her på www.biodiversitetskort.dk

Hvad er Biodiversitetskortet?

Biodiversitetskortet er et danmarkskort over kortlagte og potentielle levesteder for de arter, der er allermest truede og sjældne (de såkaldte rødlistede arter). Biodiversitetskortet viser de vigtigste naturområder, hvor naturbevaringsindsatsen kan målrettes effektivt for at sikre de rødlistede arter og sikre vores mest værdifulde natur. Desuden vises et samlet kort over alle de kortlagte levesteder og potentielle levesteder for rødlistede arter.

Biodiversitetskortet er desuden udviklet som et planlægningsredskab for, at kommunerne har det bedste grundlag at arbejde ud fra, når de i kommuneplanerne skal udpege naturområder til Det Grønne Danmarkskort.

Baggrund

Biodiversitetskortet er udviklet for Miljøstyrelsen, Miljøministeriet, af Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet og Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet. Opdateringen i 2021 er udført af Aarhus Universitet.

Biodiversitetskortet er beskrevet udførligt i rapporten Biodiversitetskort for Danmark, skrevet af Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet og Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet.

Til Biodiversitetskortets opdatering i 2021 har Aarhus Universitet udgivet rapporten Biodiversitetskortets bioscore.