Miljøstyrelsens har opdateret den digitale vejledning om miljøgodkendelse

09-09-2021
Industri

Miljøstyrelsen har offentliggjort nye opslag og en række opdateringer af den digitale vejledning om miljøgodkendelse, Godkendelsesvejledningen.

Formålet med opdateringen har været, dels at uddybe vejledningen på en række punkter og udvide den med nye opslag, dels at bringe vejledningen i overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelsen og reglerne om GDPR og aktindsigt. Vejledningen er udvidet med to nye opslag i form af en tjekliste til brug for myndighedens sagsbehandling af ansøgning om miljøgodkendelse og en tjekliste til brug for ansøger ved ansøgning om miljøgodkendelse.

Vejledningen har tre primære indgange til viden; én for virksomheder, én for myndigheder samt en opslagsdel, hvor emner af mere tværgående karakter er behandlet.

Udkastet har været i høring, og de indkomne høringssvar og Miljøstyrelsens svar herpå er sammenfattet i et høringsnotat. Af høringsnotatet fremgår det også, hvilke ændringer af vejledningen høringssvarene har givet anledning til.

Vejledningen vil blive opdateret, når der er behov herfor. Har du gode eksempler fra egne erfaringer, forslag til uddybning af emner i vejledningen eller andet, der kan indgå i kommende opdateringer, hører Miljøstyrelsen gerne fra dig.

 

Link til miljøgodkendelsesvejledningen

Link til høringsnotatet

 

Kontakt

Spørgsmål kan rettes til Obfuscated Email