Kort over Kategori 1, 2 og 3 natur er opdateret

16-09-2021
Landbrug

Kortet over naturkategorierne til brug for sagsbehandling af husdyrbrugsager er blevet opdateret.

Opdateringen er sket på baggrund af et nyt udtræk af registrerede naturtyper, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Udtrækket er fra den 3. september 2021.

Vær opmærksom på at kortet er vejledende. Du kan læse mere om, hvordan udtrækket er lavet og bearbejdet i husdyrvejledningens afsnit om kort. Du kan se kortene på MiljøGis for husdyrregulering og på Danmarks Arealinformation. Vi forventer at opdatere kortet igen i marts 2022